Overeenkomsten met banken getekend

GFC NIEUWS- Vandaag hebben vijf algemene banken de overeenkomsten, betreffende het restant aan
schuldverplichting die de Centrale Bank van Suriname jegens hen had, ondertekend.
Dit is mede tot stand gekomen na overleg met de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, meldt de CBvS in een persbericht.
“Hierbij moet worden opgemerkt dat de banken zich intussen ook bereid hadden verklaard om separate overeenkomsten aan te gaan,” wordt aangehaald.
Het tekenen van deze contracten volgt na het ‘ringfencen’ van de kasreservemiddelen. Met de ondertekening van de separate overeenkomsten is nog een stap voorwaarts gezet naar herstel van het vertrouwen in het Surinaams bankwezen.

Overige berichten