Overeenkomst opzetten waardeketen producenten

Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een overeenkomst bereikt met het Suriname Agricultural Market Acces Project (SAMAP) van de voedselorganisatie FAO.

Door deze overeenkomst zal er gewerkt worden aan het opzetten van een waardeketen voor de producenten en verwerkers in de agrarische sector in het binnenland.

Binnen deze waardeketen zal er getracht worden goede samenwerkingsverbanden tussen de verschillende ketens tot stand te brengen om sterke organisaties te promoten.

Onlangs heeft op het hoofdkantoor van het ministerie van Regionale Ontwikkeling overleg plaatsgevonden tussen DAOB enerzijds en Eric Zeballos, de Chief Technical Advisor (CTA) en Grace Delprado, National Coördinator van SAMAP anderzijds.

Het DAOB is door directeur Leeroy Jack vertegenwoordigd in het Project Steering Committee en de Stakeholdersgroup van SAMAP is vertegenwoordigd door Prithvi Jairam.

Het SAMAP-project van de voedselorganisatie FAO, dat vorig jaar is gelaunched, heeft als hoofddoel duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te versterken door middel van een meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot de exportmarkt.

De nadruk wordt hierbij gelegd op verschillende potentiele gewassen, waaronder fruit en groente, Non Timber Forests (Products) en de verwerking van wortelgewassen door gemeenschappen in het binnenland.

Gestreefd zal worden om minstens 1.000 kleinschalige landbouwers, waarvan tenminste 30% vrouwen, te voorzien van de zogenaamde Matching Grants Faciliy (MGF) om hun productie te stimuleren. Hiernaast zullen 100 landbouwers, landbouworganisaties en –bedrijven worden ondersteund bij het verbeteren van hun markttoegang, door het realiseren van kwalitatieve productie, verwerking en een verbeterde concurrentiepositie. Ook worden tenminste 15 landbouwbedrijven ondersteunt met het verkrijgen van bankleningen.

SAMAP zal verder ondersteuning bieden bij het opzetten van een database van de verschillende landbouwers in het binnenland en welke gebieden ze opereren, welke gewassen ze verbouwen en wat de hoeveelheid is in welke seizoenen.

De database zal zorgvuldig worden samengesteld, samen met de huidige cijfers en statistieken die DAOB thans ter beschikking heeft om te dienen als betrouwbaar instrument voor het plegen van onderzoek of het onderbouwen van gegevens voor het uitvoeren van projecten in de toekomst.

De Europese Unie (EU) financiert SAMAP voor een bedrag van 12.8 miljoen Euro en wordt in samenwerking uitgevoerd met de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO.

Overige berichten