Ouderbetrokkenheid Marowijne Succesvol afgesloten

In het district Marowijne is eerder deze week een bijzonder project succesvol afgesloten. Het project Ouderbetrokkenheid Marowijne is het initiatief van Stichting Okanisie Pikien. Een culture based organisatie dat zich richt op het stimuleren van Ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling.

In 2014 is met een bijdrage van UTSN dit project gestart in samenwerking met Edukans & VCOG Nederland. Het RKBO heeft binnen dit project haar bijdrage geleverd door 3 scholen in te zetten als pilot scholen namelijk La Providentia Abadukondre, St. Theresia Moengo en St. Petrus Claver Moengotapu.

Het doel van het project is de relatie tussen ouders en school te versterken. In dit kader is het project de afgelopen twee jaar uitgevoerd op alle drie pilot scholen.

Bijzonder aan dit project is dat ouders meer zeggenschap hebben gehad in verloop van de activiteiten. Zo hebben zij in samenspraak met de school een ouderplan gemaakt dat als leidraad heeft gediend voor het gehele schooljaar. Door dit middel in te zetten wist iedere school welke doelen zij wilden bereiken aan het einde van het project.

Er zijn activiteiten ingebracht door ouders en door de school. Belangrijk was dat eenieder een rol had in het geheel. Per kwartaal zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd zoals huisbezoeken, sportdagen, kijkochtenden voor ouders, kookdagen met leerlingen en ouders, themadagen met voorlichting voor ouders en workshops verzorgd door ouders tijdens schooluren.

De workshops zijn in samenwerking met het RKBO ingeroosterd in het schoolprogramma. De volgende workshops zijn binnen de scholen uitgevoerd Awassa dans, Tembee ( Houtsnijwerk) Pangi’s maken ( Borduren & haken).

Van 20 tot 24 juni 2016 zijn er activiteiten georganiseerd op de pilotscholen zodat er met ouders, kinderen en leerkrachten op een feestelijke wijze het project kon worden afgesloten.

De generale afsluiting heeft plaatsgevonden op de St. Petrus Claver school. Het thema was ‘ Cultuuroverdracht ter bevordering van ouderpartnerschappen’.

De dag werd afgesloten met zang en dansvoorstelling van de leerlingen en ouders, de culturele vertelgroep Mi Mato en woordkunst van Obed kanape.(GFC)

Overige berichten