fbpx

Oud -politica Amma Asante houdt lezing in Suriname

Dit jaar organiseert CLIP Training & Consultancy voor het eerst een inspirerend vrouwen event met als thema: Op weg naar de top! Reken af met jouw innerlijke barrières.

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema.

Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd.

Het is inmiddels 2019 en nog steeds is er geen volledige gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen op carrière gebied en vaak ook in beloning.

Al jaren wordt er, vooral in westerse landen, gesproken over glazen plafonds, wage gaps (verschil in inkomsten tussen man en vrouw met gelijkwaardig opleidingsniveau en ervaring) en de te lage vertegenwoordiging van vrouwen in beslissing bevoegde posities in het bedrijfsleven en bij de overheden.

Wereldwijd is dit nog steeds een issue. Waar ligt het precies aan? Veelal wordt de oorzaak gezocht in het feit dat in veel landen een patriarchaal systeem heerst waarin vooral de mannen het voor het zeggen hebben en zij de meest vertegenwoordigde groep zijn als het gaat om het bekleden van topposities.

Amma Asante (ex-tweede kamerlid) vliegt vanuit Amsterdam naar Paramaribo de ambitieuze topdames van Suriname toe te spreken en zich door hen te laten inspireren.

Haar nieuwsgierigheid naar de vrouwen in Suriname doen haar vragen stellen zoals; Houden Surinaamse vrouwen zich bezig met gender equality? Zo ja op welke manier. Wat doen zij om zichzelf en andere vrouwen te empoweren?

Amma is van Ghanese afkomst en vanaf haar 6e opgegroeid in Nederland waar zij heeft moeten leren schipperen tussen haar cultuur en de cultuur van het land waar zij woont. Toch heeft zij zich nooit tegen laten houden door obstakels die zij vanwege de cultuur verschillen tegenkwam. Juist heeft zij ervoor gezorgd dat zij naast dat ze uitstekende integreerde in Nederland toch heeft vastgehouden aan haar eigen cultuur. Haar eigen identiteit. Dit gaf haar de houvast om welke tegenslag dan ook aan te kunnen. Het kunnen terugvallen op haar ouders en andere familieleden gaf haar het zelfvertrouwen dat ze nodig had om haar ambities waar te kunnen maken.

BEKIJK OOK
Baarmoederhalskanker nog steeds een belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen in Suriname

Vrouwen laten zich vaal tegenhouden door meningen en oordelen van buitenaf. Wat Amma op 8 maart de ambitieuze vrouwen van Suriname mee wil geven is dat; wat je als obstakel ook tegenkomt op de weg om jouw doelen te behalen; vertrouw op de kracht die je als vrouw in je hebt. Geloof in jezelf en ga voor wat je wilt.

Haar zienswijze zegt: Wat kunnen wij als vrouwen in ieder geval zelf doen om de ongelijkwaardigheid uit de wereld te helpen? Een van dingen die we in ieder geval zelf kunnen aanpakken is de eeuwige twijfel aan onszelf. Hoe kunnen wij, als vrouwen, onze innerlijke barrières doorbreken om op die manier geen of minder obstakels te hebben op weg naar onze professionele top.

Vrouwen houden zichzelf vaak tegen om te gaan voor het hoogst bereikbare en alleen als je aan je leiderschap, je mindset en je zelfvertrouwen werkt zal je deze patronen kunnen doorbreken. Amma brengt een boodschap van kracht, positive thinking, strategisch handelen en het belang van netwerken en zichtbaarheid.