fbpx

Oud-minister Fernald overhandigt nieuwste boekwerk aan president Santokhi

GFC NIEUWSREDACTIE- Oud-minister van Defensie in Suriname, Ivan Fernald, heeft het eerste exemplaar van zijn boek “Moeizame opbouw en snelle afbraak” overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi.

Het boek is een exposé van de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die zich in de periode 2010-2020 hebben voltrokken in ons land.

Volgens de politieke beschouwingen in het boek, is er een vicieuze cirkel van een snelle afbraak en een moeizame opbouw te merken in het laatste decennium. “Het is van groot belang dat de president er nota van neemt, want hij heeft nu een zeer grote verantwoordelijkheid om ons land te leiden uit de economische malaise”, stelt Fernald.

Met dit boek wil hij een bijdrage leveren zodat gemaakte fouten zich niet herhalen. Volgens de politicus is een disfunctioneel parlement, die maar ja-knikt en niet de belangen van het volk voorzet, een van de oorzaken van zulke fouten.

Zowel de politiekvoering als de verschillende instituten dienen ervoor te zorgen dat het pad van duurzame ontwikkeling wordt gevolgd. De kwaliteit van het bestuur is bepalend of het volk baat zal hebben aan de vele natuurlijke hulpbronnen of het gelag betaalt van fouten in het beleid.

BEKIJK OOK
Reiziger verbergt groot geldbedrag in US-Dollars in geschenkpakketten

In zijn boek laat de politicus ook verschillende deskundigen aan het woord, onder wie Jim Bousaid, leden van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) alsook de indieners van de amnestiewet. De politicus heeft getracht zo objectief mogelijk de ontwikkelingen te beschrijven en plaatst na elk hoofdstuk zijn conclusies.

Oud-minister Fernald is lid van de adviesraad van de NPS, maar is van mening dat de inhoud van het boek de partij overstijgt.

Het boek is geschreven met een breed publiek in gedachte. Het is het lezen waard voor zowel politici als studenten en eenieder die geïnteresseerd is in de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij raadt de lezers aan kritisch te zijn en heeft graag feedback.

Het boek is vanaf vrijdag 10 december te verkrijgen.