OSIP wenst ownership van Inheemse dorpen

Het nieuw bestuur van de Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica (OSIP) heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de districtscommissaris van Para.

OSIP is onder voorzitterschap van Lloyd Read en wil een geregeld overlegstructuur met de burgervader voor uitwisseling van informatie over de ontwikkeling, het gronduitgifte beleid en de veiligheid van verschillende inheemse dorpen in Para en Wanica.

Volgens Read moeten Inheemse dorpen, indachtig aan de decentralisatie, zelfredzaam, zelfwerkzaam en zelfvoorzienend zijn met gebruikmaking van de potenties van het dorp. De overheid moet volgens hem zoveel als mogelijk binnen wet en recht de districtsdecentralisatie doorvoeren naar de lokale traditionele besturen.

Het doel is dat elk dorp onafhankelijk op bestuurlijk en financieel niveau zichzelf kan ontwikkelen. Waar de OSIP in dit kader zich vooral zal inzetten is een financiële verantwoording van middelen behorende aan het dorpskas met de nodige transparantie.

Grond is volgens Read het bestaansrecht van “Inheems zijn”. Het kan volgens hem niet het geval zijn dat de overheid gronden uitgeeft binnen het collectiefrecht van de inheemse dorpsgemeenschappen.

“Voorst worden concessie rechten uitgegeven voor mijnbouw en houtwinning in en nabij de gemeenschapsbossen van de dorpen. Hiermee voelen de gemeenschappen zich onzeker en machteloos”, zegt Read.

Het is volgens het OSIP-bestuur een uitdaging voor de dorpsbesturen om de veiligheid te handhaven binnen hun leefgemeenschappen. Zij worden geteisterd met roofovervallen, diefstallen, drugsgebruik en -verkoop, alcoholgebruik en ander chaotische omstandigheden.

Het is volgens het bestuur van OSIP belangrijk dat dorpsbesturen de controle over de veiligheid niet verliezen en zich daarbij desnoods laten ondersteunen door speciaal opgeleide veiligheidseenheden die het mandaat en de volmacht hebben tot ondersteuning van het dorp bij de handhaving van de orde en veiligheid.

Districtscommissaris Armand Jurel staat op één lijn met de gedachtegang van het OSIP-bestuur. Volgens de burgervader zal de districtsleiding in gemeen overleg de faciliterende rol van de overheid vervullen.

Middels regulier overleg zal bepaald worden over de gestaagde aanpak van de aangekaarte problemen.

OSIP is een regionale organisatie van de Vereniging Inheemse Dorpen in Suriname (VIDS).

Het nieuw bestuur van OSIP is in september 2018 aangetreden. Traditioneel zijn aangesloten, de dorpen Bernharddorp, Wit Santi, Hollandse Kamp, Cabenda dorp, Matta, Pikin Saron, Bigi Poika, Tibiti, Pierre Kondre Kumbasi, Redi Doti, Cassipora, Powakka, Phillipus Shikwabana en Pikin Poika zijn lid van deze organisatie.

Overige berichten