Oriëntatiegesprekken VCB in Kabalebo

Een delegatie van de Volkscrediet Bank (VCB) heeft afgelopen week oriëntatiegesprekken gevoerd in Kabalebo.
Deze bank is eerder door de burgermoeder van Kabalebo, Joanna Aroepa, benaderd om de mogelijkheid te bekijken voor het aanbieden van hun diensten in het gebied. Dit gezien de grote vraag naar een bankinstelling in het gebied.
Tot nog toe moeten bewoners van Kabalebo naar Nickerie of Paramaribo voor het doen van verschillende bankzaken.
De Finabank heeft enkele jaren geleden een Pinautomaat in het gebied geplaatst, maar vanwege de groei en de hoge operationele kosten kan zij niet garanderen dat er constant geld aanwezig is in de machine. Dit wekt bij de burgers vaak irritatie op.
De VCB die in 2014 reeds een perceel te Apoera aangewezen kreeg, was van plan een filiaal op te zetten in het gebied. Dit is echter niet gebeurd door de overname van de Landbouwbank.
Het ligt wel in de pijplijn een filiaal op te zetten. Dit hangt echter van een aantal factoren af. Naast een het verwerven van een redelijk aantal klanten en personeel voor de bank zal er ook goedkeuring moeten komen van de Centrale Bank van Suriname.
Bij de oriëntatiegesprekken is met ondernemers en personen in overheidsdienst nagegaan welke diensten gewenst zijn. De aanwezigen zijn ingelicht over de mogelijkheden van Internetbankieren, Mobile banking en het POS-systeem.
Verder is er nagegaan wat de wensen zijn van de gemeenschap. De meerderheid verlangt toch naar een bankinstelling omdat in het gebied men nog heel veel chartaal geld (cash) ontvangt. De burger is dan nog niet geholpen omdat dit op een bankrekening gestort moet worden om verder via het giraal verkeer transacties te doen.

Overige berichten