Oriëntatie Wakai voor opzet suikerrietindustrie

De leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB) en SinoSu Development Group hebben samen met SDIC Biotech Investments, het Wakai-gebied georiënteerd. Deze oriëntatie is het vervolg van het recentelijk getekende MoU voor de opzet van een suikerrietindustrie.

Het ministerie van LVV heeft in december een MoU getekend met SinoSu voor de opzet van een suikerrietindustrie teneinde voor de productie van (bio) ethanol, suiker en – producten.

SinoSu heeft deskundigen van SDIC Biotech Investments gehaald naar Suriname, die gespecialiseerd is op het gebied van de productie van alcohol en ethanol.

Voor aanvang van het project, naar verwachting in 2019, zullen vooraf een haalbaarheidsstudie en een tal van veldonderzoeken plaatsvinden. Met de resultaten van deze activiteiten zal de begroting worden opgemaakt en ook het (ontwerp)project worden geschreven.

Het bezoek aan Wakai is het eerste veldbezoek. Wakai is gelegen ten zuiden van Nieuw Nickerie aan het Corantijn kanaal in het westelijk district. Dit gebied staat in braak en is gezamenlijk door de twee bovengenoemde ministeries geidentificeerd voor de opzet van de suikerrietindustrie.

Wakai is circa veertigduizend (40.000) hectare groot. Minister Roline Samsoedien van ROGB geeft aan dat deze landhervorming, landontwikkeling is, welke ook zal bijdragen aan de economische ontwikkeling in Suriname.

Suikerriet is een gewas die op een heel duurzame manier geteeld kan worden, geeft minister Soeresh Algoe van LVV aan. De bewindsman legt verder uit dat vanwege de gunstige klimatologische omstandigheden, in combinatie met zuiver vruchtbare gronden in ons land, er meer suikerriet geproduceerd kan worden dan in andere landen met andersoortige klimaat.

De meerwaarde aan deze suikerrietindustrie zal groot zijn. Er zal gewerkt worden met Surinaamse ondernemers en arbeiders van ontbossing, het planten en oogsten van riet, de opzet van de fabriek, de verwerking van riet tot eindproducten, tot de lokale verkoop en export van de eindproducten.

De suikerindustrie creëert naast arbeidsplaatsen, een inkomstenbron voor ondernemers en de Staat en tegelijkertijd is de import van die producten een deviezen-uitgaven-besparing.(GFC)

Overige berichten