fbpx

Organisaties vragen meer aandacht voor dementie

GFC NIEUWS- Alzheimer, de bekendste vorm van Dementie, is een ziekte die meer aandacht vereist in Suriname.

Deze ziekte uit zich in problemen met onthouden, praten of begrijpen van alledaagse zaken. Snel vergeten en zelfs weglopen van huis zijn geen onbekende verschijnselen.

De Stichting Alzheimer en overige Dementiën in Suriname heeft in dit kader een wandelloop georganiseerd met als thema Raising Awareness and Challenging Stigma, die het bewustzijn over Alzheimer moeten vergroten.

De organisatie Alzheimer Disease International en de PAHO hebben een campagne gelanceerd, waar de nadruk ligt op het verbannen van het stigma door mensen bewust te maken om over deze ziekte te praten.

Wereldwijd is de slogan Let’s Talk About Dementia gelanceerd.

Voorzitter Kristine Luckham van de Stichting Alzheimer en overige dementiën in Suriname zegt dat de fakkelloop is georganiseerd om de aandacht te vragen voor de hersenziekte dementie.

Volgens haar weten veel Surinamers niet dat dementie behandeld kan worden, of dat ze keuzes kunnen maken waardoor ze de kans verkleinen om de ziekte zelf te krijgen.

“Ze weten ook niet dat hoe eerder je deze onderzoekt, hoe eerder je behandeld wordt en hoe kleiner de impact op je leven is. Het is tijd dat we het stigma op dementie stoppen. Er leven teveel mensen in de duisternis van dementie: ze moeten naar het licht komen waar er hulp en ondersteuning is. Met onze fakkelloop willen wij ze de weg wijzen”, stelde Luckham.

BEKIJK OOK
Vakantieworsteltoernooi op komst

Onderdirecteur Robert Mohamed van Volksgezondheid, tevens arts, zei dat elke drie seconden iemand ter wereld dementie ontwikkelt. Hij merkte op dat met deze campagne mensen worden gestimuleerd om deze ziekte bespreekbaar te maken, de barrières te doorbreken en zich te laten behandelen, zodat ook deze mensen een zo lang mogelijk goed leven kunnen hebben met Alzheimer.

De onderdirecteur zei dat in Suriname de indicatie is dat 10% van de 60-plussers (ongeveer 7000 personen) aan deze ziekte lijdt. Dit aantal zal alleen maar groter worden, gezien de stijgende cijfers van mensen met suikerziekte en een hoge bloeddruk die ook tot Dementie leiden. Hij benadrukte dat deze ziekte zich ook openbaart bij jongeren.

“Het ministerie van Volksgezondheid erkent de ernst van deze ziekte en zal samen met de organisaties die zich hierover inzetten, verder beleid ontwikkelen. De eerste stap daartoe is gedaan door het aanstellen van een coördinator “Ouderenzorg ” die samen met stakeholders van verschillende gebieden de gezondheid van ouderen rakende zal uitzetten en aanpakken.”

“Intussen zijn verschillende bejaardentehuizen reeds bezig het personeel te trainen in het herkennen van de ziekte en hoe ze professioneel kunnen omgaan met dementerende personen”, zei Mohamed.