Organisaties lanceren medicatiepaspoort

De Stichting Lust en Rust en de Consumenten Kring Suriname (CKS) die zich sterk maken voor het verbeteren van de sociaal economische situatie van de Surinaamse burger en het Uitvoeringsorgaan Basiszorg die als taak heeft om de belangen te behartigen van de zorgconsumenten lanceren het medicatiepaspoort.

Het doel van het paspoort is om verspilling van medicijnen, geld en tijd voor te komen waardoor vele levens gered kunnen worden.

Het voordeel hiervan is dat medicatie niet dubbel voorgeschreven worden en bij spoed gevallen heeft de hulpverlener of arts met het medicatiepaspoort meteen een overzicht van de reeds voorgeschreven medicatie en de belangrijke persoonsinformatie.

Stichting Lust en Rust, de Consumenten Kring Suriname, het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en Intermed zijn de verantwoordelijken achter dit project “en samen met de hulp van alle zorgverleners willen wij beter in staat zijn om levens te redden”, aldus de samenwerkende organisaties.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...