fbpx

Organisaties bundelen zich voor stimulatie pluimveesector

Recentelijk hebben de door de vakcentrale PWO opgerichte PWO Small Business Development Center, M3Consultancy en Stg. Pluimvee Kwekerscollectief Suriname de koppen bij elkaar gestoken en een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die gericht is op het trainen en coachen van personen die een onderneming voor de kippenteelt wensen op te zetten.

Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is om metterdaad de pluimveesector en met name de opzet van kippenteeltsector een boost te geven.

PWO is de oudste vakcentrale in Suriname en kent een bloeiende en interessante geschiedenis waar educatie van werknemers en hun gezinnen altijd centraal heeft gestaan. In het kader van de herpositionering van de vakcentrale als stakeholder bij het sociaaleconomisch gebeuren in ons land heeft het huidige managementteam ruim twee jaar geleden een plan uitgerold dat gefaseerd wordt uitgevoerd.

Binnen dit ‘revitalisatieplan is er plaats ingeruimd voor de opzet van het instituut PWO Small Business Development Center.

Het instituut zal zich exclusief of in samenwerking met anderen, landelijk in uiteenlopende sectoren toeleggen op de educatie en op het stimuleren en motiveren (‘coaching en mentoring’) van micro, kleine en middelgrote ondernemingen. Met de opzet van het instituut zal PWO overigens direct ook een bijdrage leveren aan de creatie van werkgelegenheid en inkomen voor werknemers en hun gezinnen.

Het jonge consultancybedrijf M3Consultancy, dat onder leiding staat van Clyde Motman zal samen met het Small Business Development Center van de PWO werken om de overeengekomen doelstellingen te realiseren.

OOK INTERESSANT
Scholieren vermoedelijk in trance

Het consultancybureau is onder meer gespecialiseerd in de bouw van databestanden, het doen van elektronische enquêtes, het verrichten van sector onderzoek en het maken van ondernemingsplannen.

De derde samenwerkende partner is de Stg. Pluimvee Kwekerscollectief Suriname, afgekort Stg. PKS. De Stg. is speciaal opgericht om de belangen van pluimveekwekers en van hun ondernemingen in de Surinaamse pluimveesector te behartigen.

Ook zal Stg. PKS duurzaam en verantwoord ondernemen in de Surinaamse pluimveesector helpen bevorderen. In dit kader zal vooral worden gelet op de bescherming van de gezondheid van de mens, diervriendelijk ondernemen, op de bescherming van het milieu, tevens bescherming van de pluimveeonderneming tegen effecten van klimaatverandering, en op het maken van winst.

Stg. PKS wordt in het samenwerkingsverband vertegenwoordigd door haar dagelijks bestuur dat bestaat uit Ellen Naarendorp, Jan Bolman, Piet Hein Hellendoorn en Imro Fong Poen.

De samenwerkende partners zullen de komende week van start gaan met het verzorgen van een interactieve training ‘Duurzaam Opzetten van Kippenteelt Bedrijven’. De samenwerkende organisaties richten zich onder andere op personen die een onderneming in de pluimveeteelt en in het bijzonder de kippenteelt wensen te starten, maar ook op personen die al in deze business zitten en met expansieplannen rondlopen.(GFC)