“Organic farming alternatief voor duurzame ontwikkeling landbouwsector”

GFC NIEUWS- ‘Het optimale halen uit de agrarische sector is de juiste manier voor duurzame ontwikkeling,’ de boodschap van dr. Robert Power tijdens de lezing in het kader van Wereld Voedseldag.

Als landbouwdeskundige heeft hij een presentatie gehouden over de achtergrond van de landbouwsector.

Het onderwerp van de lezing was ‘Productiviteit en Voeselveiligheid’ en werd georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Door de verschillende activiteiten om het maximale te halen uit de agrarische sector, ontstaan er verschillende problemen die voor stagnatie zorgen in de ontwikkeling ervan.

Verontreiniging van land en water door onjuist gebruik, verlies van rijkdom/biodiversiteit, veranderende klimatologische omstandigheden en groeiende bevolking, zijn enkele factoren die voedselzekerheid en -veiligheid beïnvloeden.

De Wereld Voedselorganisatie vraagt landen aandacht voor duurzame acties om de wereld te redden.

Power ziet organische productie als duurzaam alternatief in veilig en voldoende voedsel voor de meer dan 10 miljard mensen rond 2050 en wel met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. In Suriname is reeds begonnen met organische teelttechnieken. Voor welslagen hiervan is de wetenschap ook een belangrijk aspect.

Power legt uit de kracht van de natuur, doelend op de zelf systeemregulatie van alle organismen en het belang van dieren (grote en kleine herkauwers) voor hun meststoffen en bijen voor bestuiving. Deze alternatieven zijn van belang voor organische teelttechnieken.

Voor de uitvoer van het beleid in het kader van de waarborging van voedselzekerheid en -veiligheid door het ministerie van LVV, vraagt Power een nauwe betrokkenheid met de wetenschap, om zo de doelstellingen op de juiste manier te realiseren.