Ordeningsmaatregelen Albina blijven van kracht

Districtscommissaris van Marowijne Freddy Daniel heeft met de hoofden van de ondersteunende diensten in het district gebrainstormd over de verdere ordening van het grensstadje Albina. Ook zijn de ordeningsmaatregelen die getroffen waren in 2017 zijn geëvalueerd. Deze maatregelen blijven gehandhaafd.

Binnenkort zullen de rivierpatrouilles van de grenswacht wederom worden opgepakt. Boothouders worden hierbij verzocht de nodige bescheiden bij zich te hebben ingeval van visitatie.

Het wegmeubilair in de binnenstad van Albina zal worden verder worden aangepakt.

Om het respect voor de Surinaamse vlag en het gevoel van nationalisme verder bij de gemeenschap aan te moedigen, zal de weg voor de Akontoe Velantiekazerne tussen 06:30 uur en 07.00 uur worden afgesloten voor voertuigen en rijwielen. Tegen die tijd wordt de Surinaamse vlag gehesen.(GFC)

Overige berichten