Ordening visserijsector Nickerie van start

De ordening van de fuiknetvisserij in Nickerie is op 15 juni 2015 van start gegaan middels een vergadering met de stakeholders van de visserijsector.

De ordening is noodzakelijk vanwege de geconstateerde onregelmatigheden in de visserijsector binnen Surinaamse wateren de afgelopen jaren. Dit laat het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij(LVV) weten.

Tijdens de vergadering hebben de belanghebbenden verschillende problemen aangekaart en zijn er ook aanbevelingen gedaan. Het grootste probleem is het ontbreken van de controle en de bereikbaarheid van de takken (parwa). De ordening zal in samenspraak met de vissers worden uitgevoerd.

De ordening houdt in het vaststellen van alle fuikstandposities middels het Global Positioning System (GPS), het instellen van standaard afmetingen voor de fuiken, het vaststellen van de gebieden waar binnenvaart-drijfnetvissers mogen opereren, het verzorgen van trainingen van lokale krachten voor de controle en het opzetten van een Geografische Informatiesysteem (GIS).

De afdeling Monitoring en Inspectie (MI) van het onderdirectoraat Visserij (ODVIS), die onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij valt, voert dit project uit samen met andere afdelingen.

Overige berichten