fbpx

Ordening op komst voor activiteiten Bigi Pan

Het Bigi Pangebied ligt in Nickerie. In dit gebied worden diverse activiteiten ontplooid, van visserij tot toerisme activiteiten. Echter vinden deze activiteiten plaats zonder regulering of ordening. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) vindt het de hoogste tijd dat dit verandert en wil een stukje ordening in het geheel brengen.

Vanuit RGB is de eerste stap gedaan om tot de gewenste ordening te door middel van een discussiesessie met diverse actoren die betrokken zijn bij het geheel. Deze discussiesessie werd gehouden in het Burger Informatie Centrum Nickerie op zaterdag 25 augustus 2018.

Nesseley Louisville, onderdirecteur Bosbeheer bij RGB zegt dat de ordening middels het verlenen van een vergunning belangrijk is, omdat het ministerie verantwoordelijk is om de ecologische balans in stand te houden tussen enerzijds de economische activiteiten en anderzijds de waarde van het gebied. “De voorwaarden zijn opgesteld waaraan mensen minimaal moeten voldoen om elke vorm van activiteiten te ontplooien in het Bigi Pan gebied. Wij zijn reeds begonnen met gesprekken met de lodgehouders.

Er zijn nog meer stakeholders, maar er is gekozen om te starten met de lodgehouders om ze uit te leggen hoe belangrijk hun handelen is, maar ook de samenwerking met RGB voor de instandhouding van het gebied en hun inkomsten”, zegt Louisville in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut. Intussen hebben vier commerciële instanties en twee individuelen die reeds heel lang een buitenverblijf hebben in het gebied hun aanvraag voor een vergunning ingediend.

BEKIJK OOK
Bacheloropleiding Milieuwetenschappen en Masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources AdeKUS geaccrediteerd

Tijdens de discussiesessie zijn andere actoren in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan het team van RGB omtrent de ordening en voorstellen aan te dragen die meegenomen kunnen worden om alles zo goed mogelijk uit te werken. Er zullen meerdere sessies volgen en het is de bedoeling dat iedere instantie die een bijdrage kan leveren, die ondersteuning biedt aan RGB.

Minister Roline Samsoedien van RGB, die ook aanwezig was tijdens de discussiesessie, is van mening dat met de ordening ook het aspect controle bij moet komen. Zij verzekert dat niets aan het toeval overgelaten wordt en dat de controle uitgevoerd zal worden door de jachtopzieners van het ministerie, samen met de politie en de bestuursdienst aldaar.

Dit project zal in public private partnership uitgeoefend worden, wat betekent dat het een win-win situatie moet worden voor eenieder.