fbpx

Ordening goederen- en personenverkeer Corantijnrivier

De regering heeft vanaf het uitvallen van de veerdienst tussen Suriname en Guyana die wordt onderhouden door Canawaima Ferry Service acties ondernomen om de dienst weer operationeel te maken.

Een spoedige aanpak van de problemen, om tot een duurzame oplossing te komen, heeft na besluit van de Raad van Ministers dinsdag een werkoverleg plaatsgevonden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hieraan hebben deelgenomen de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie & Politie, Defensie, Openbare Werken Transport en Communicatie en Regionale Ontwikkeling.

Verder hebben ook hieraan geparticipeerd: vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën (Douane) en Volksgezondheid, de District-Commissaris van Nickerie en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing.

Besloten is dat woensdag een oriëntatiebezoek aan Nickerie zal worden gebracht door eerdergenoemde ministeries en instituten, onder leiding van de minister van Justitie en Politie, om gezamenlijk met de overige ministers tot een spoedoplossing te kunnen geraken voor de ontstane situatie.

BEKIJK OOK
Surinaamse studenten in Cuba krijgen goederen van Volksgezondheid

Voorts zal de patrouille op de Corantijnrivier worden verscherpt en zal een controlepost worden ingesteld ter bewaking en regulering van het personen- en goederenverkeer, alsook de volksgezondheid.

Zo spoedig mogelijk zal een werkgroep in het leven worden geroepen voor het uitwerken van duurzame oplossingen, met betrekking tot de ‘backtrack route’.

Aan de gemeenschap wordt gevraagd zich te houden aan de geldende regels, betreffende immigratie en de aanwijzingen van de autoriteiten ter plaatse stipt op te volgen.

De regering zal waar nodig nadere informatie verstrekken.