fbpx
Ordening en structurering mijnbouwsector

Met de toelating tot de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) heeft Suriname de verplichting een transparant beleid te voeren binnen de mijnbouwsector.

In het kader hiervan is het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen bezig met de verdere ordening en structurering van het beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Het uiteindelijk doel is het geologisch databestand te updaten.

Van eminent belang is dat alle natuurlijke- en rechtspersonen, die het recht van exploitatie voor goud en andere mineralen hebben verkregen conform artikel 35 van het mijnbouwdecreet E-58, voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

De wettelijke verplichtingen zijn:

Tijdig een aanvang maken met de overeengekomen werkzaamheden en deze zonder onderbreking voort te zetten, tenzij daartoe toestemming is verleend door de minister, onder de dan overeen te komen voorwaarden;

De ligging van het exploitatieterrein in het veld duidelijk aan te geven;

Bij het opzetten van gebouwen bestemd voor bewoning de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bouwen van woonhuizen in stedelijke gebieden, in acht te nemen;

Jaarlijks uiterlijk dertig november, opgave te doen van de voor het komende jaar voorgenomen productie- en exporthoeveelheden, te importeren grond- en/of hulpstoffen, brandstoffen, kapitaalgoederen en andere goederen nodig voor zijn werkzaamheden, met de importwaarden, alsmede een schatting van de exportwaarde en opbrengsten, de te betalen heffingen en het te financieren bedrag;

Volledige en nauwkeurige staten bij te houden waarin technische en financiële gegevens van alle werkzaamheden kunnen worden nagegaan;

Jaarlijks opgave te doen van de nog onder zijn recht vallende bewezen, geschatte en waarschijnlijke reserves, met daarop van toepassing zijnde kaarten, geologische rapporten, analyses van delfstoffen, luchtopnamen, boorprofielen alsmede van alle andere gegevens die daarmee verband houden;

Ieder kwartaal verslag van zijn werkzaamheden uit te brengen aan de minister, welk verslag onder andere zal bevatten:

– de geproduceerde, bewerkte, verhandelde en geëxporteerde hoeveelheden delfstof of delfstofconcentraat, met de samenstelling;
– de voorraden ontgonnen delfstof en/of delfstofconcentraat met de samenstelling;
– de productie- en exportwaarde van de delfstof of delfstofconcentraat;
– de afzetmarkten en landen van bestemming;
– de geïmporteerde hoeveelheden, grond- en of hulpstoffen, soorten brandstoffen, kapitaalgoederen en alle andere goederen nodig voor de werkzaamheden en de importwaarden daarvan;
– de betaalde of te betalen heffingen en belastingen;
– aantal werknemers, naar nationaliteit en het verloond bedrag;

Jaarlijks, niet later dan negentig dagen na afsluiting van het boekjaar de minister aan te bieden, zijn jaarrapport van waaruit volledig inzicht kan worden verkregen omtrent de in het betreffende jaar verrichte werkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: productie, investeringen, export, werkgelegenheid, winst- en verliesrekening;

Indien hij een onderneming is, jaarlijks niet later dan drie maanden na goedkeuring van de jaarrekening, de jaarstukken aan te bieden aan de minister;

Desgevraagd de minister alle additionele informatie te verschaffen, die hij nodig acht;

De heffingen bedoeld in het tweede lid van artikel 63 en in artikel 65 te voldoen.

Het geüpdatete geologisch databestand is ook noodzakelijk voor de opzet van het Delfstoffen Instituut.

Het ministerie is gezamenlijk met de Wereldbank een grootschalig project aan het voorbereiden om de geologische kaart te vernieuwen en het Delfstoffen Instituut in te stellen met de nodige aanpassingen van de bestaande processen, procedures, regelgeving en wetgeving.

Meer nieuws

SNWIS verhoogt waarnemerscapaciteit met 350%

GFC NIEUWS- Bij de aanstaande verkiezingen wordt verwacht dat er ruim 20 internationale waarnemers aanwezig zullen zijn in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

De IDOS-peiling

GFC NIEUWS- Suriname verkeert sinds enige tijd in een heuse verkiezingsroes. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…

VG Himmat en stichting OHM doneren weer

GFC NIEUWS- De afgelopen weken zijn de laatste goederen uit de 16e sociale goederencontainer van Vrienden Groep (VG) Himmat gedoneerd. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Multipurpose kunstgrasveld Geyersvlijt geopend

GFC NIEUWS- Het ressort Blauwgrond heeft een sportaccommodatie erbij, namelijk een multipurpose kunstgrasveld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Vrouw doodgestoken voor haar dochter, 13

GFC NIEUWS- Een vrouw werd vlak voor haar 13-jarige dochter doodgestoken door een kennis. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

USV: De rechtsstaat onder druk

GFC NIEUWS- Procureur- generaal Baidjnath Panday heeft een verzoek gericht aan DNA de dato 23 april 2020 tot het in staat van beschuldiging stellen van…

Kunstgrasveld Mottonshoop een feit

GFC NIEUWS- Mottonshoop en omgeving is een kunstgrasveld rijker. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto >>>

VHP: Idul-Fitre en Covid-19

GFC NIEUWS- Idul-Fitre markeert het einde van de heilige maand Ramadan. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…

Ingezonden| Verkiezingen: Fake news versus Karma

GFC NIEUWS- De verkiezingsstrijd wordt overspoeld door heel veel valse berichten, scheldkanonnades en helaas (nog te) weinig inhoudelijke krachtmetingen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Suriname krijgt modern afvalverwerkingsfabriek

GFC NIEUWS- Suriname krijgt in de komende regeertermijn een compleet moderne afvalverwerkingsbedrijf, te Ornamibo in Wanica. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Sozavo opent Palulu Woon- en Werkcentrum

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft de Stichting Palulu Woon- en Werkcentrum in het leven geroepen om het probleem van…

Vier Guyanezen aangehouden bij drugsinval

GFC NIEUWS- Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade en leden van de Narcotic Intelligence Unit hebben tijdens een drugsinval in de Christophel Kerstenstraat vier personen…

VESU: Kip en eieren blijven betaalbaar

GFC NIEUWS- Klanten van Veevoerfabriek VESU kunnen daarom blijven rekenen op betaalbare veevoerprijzen en de consument kan blijven rekenen op betaalbare kip en eieren. Dikke…

13-jarig meisje vermist

GFC NIEUWS- De 13-jarige Shaniah Yangapatty wordt sinds 12 mei vermist. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…

Politie op zoek naar moordverdachte

GFC NIEUWS- De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte Francis, Anthony de Pool….