Ordening busroutes Para krijgt vastere vorm

GFC NIEUWS- De controle van lijn- en pendelbussen op openbare busroutes in Para zal verdere gestalte krijgen met de opzet van een dependance van het directoraat Transport te Onverwacht.
Volgens Michael Marengo, hoofd controledienst, wordt de accommodatie voor de Controledienst Openbaar Vervoer met inspanning van S. Main Transport opgezet.
In de maand maart moet de afronding plaatsvinden van de technische bouwwerken, waarna de controleurs in dienst van het directoraat Transport van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) meteen aan het werk kunnen.
De werkzaamheden duren een maand, waarna gelijk zal worden overgegaan tot inrichting en bemensing.
Het terrein waarop de dependance is opgezet maakt deel uit van het complex van het commissariaat en is door de districtscommissaris van Para ter beschikking gesteld.