fbpx

Orbillo Seafood plant geopend

De Orbilo Seafood Plant in Nickerie werd vrijdag door president Desiré Bouterse geopend.

Het bedrijf is vanaf november 2015 actief en is gestart met de export van verse vis op ijs. Vier jaren verder staat er een uitgebreid bedrijf met verschillende visverwerkingsunits, een ijsfabriek en een aanlegsteiger.

Het bedrijf beschikt over 7 trawlervergunningen en houdt zich ook bezig met de vangst van redsnapper en tuna.

De Orbilo Seafood Plant staat naast het vroegere minivisserijcentrum Nickerie, welke de afgelopen jaren door de overheid is omgebouwd tot een visrokerij. Deze rokerij die niet in productie is, wil Orbilo overnemen en inrichten met een 30% aandeel voor de overheid.

Orbilo Nickerie beheerst de hele keten in de vissector en heeft volgens CEO Pritipaul Singh grote plannen voor de toekomst. De Guyanese ondernemer wil binnen 5 jaar tijd 100 miljoen USD in de plant in Nickerie investeren en bijkans 500 arbeidsplaatsen creëren.

Bij deze opening heeft minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij weer benadrukt dat het ministerie ondernemingen in elke sector toejuicht en zeker faciliterend zal optreden. Behalve de felicitaties over te brengen aan deze grote buitenlandse investeerder, wees de bewindsman ook op de vele uitdagingen en bedreigingen voor de sector in het algemeen.

De globale ontwikkelingen in deze sector nemen een zorgwekkende trend aan. Zo is het percentage van visbestanden in de categorie duurzame visserij tussen 1974 en 2015 gedaald van 90 % naar 66.9 %. Daartegenover is het percentage van overbeviste bestanden uit dezelfde periode gestegen van 10% naar 33.1%, lichtte de LVV-minister verder toe.

BEKIJK OOK
Jaarrekening DSB nu conform IFRS-standaarden

Er is de afgelopen tijd weinig rekening gehouden met de draagkracht van deze hulpbron. Daarnaast is er ook sprake van illegaal, ongemelde en
niet gerapporteerde visserij. Dit komt, omdat de nodige mechanismen niet altijd in place zijn.

Minister Parmessar roept de private sector op om samen met het ministerie het beleid te helpen bepalen voor de bescherming van onze visstanden. Het beleid moet erop gericht zijn duurzame visserij te stimuleren, toegepaste vang technieken te verbeteren, samenwerking binnen het Caraïbisch gebied op internationaal vlak te intensiveren en tenslotte de scholing en training van vissers en visinspecteurs in het algemeen verbeteren.

Volgens de minister moet met de sector dringend gewerkt worden aan onze visserij wetgeving, zodat die vooral beter kan worden afgestemd op de internationale standaarden.

De visserijsector moet de plaats krijgen van een belangrijke economische pijler, zeker als wij de nadruk willen leggen op het meer gaan produceren om dit land te helpen ontwikkelen.