fbpx

Opvolging overleden Granman, Hoofdkapitein, Kapitein, Hoofdbasja of Basja, geen aangelegenheid dorpelingen

GFC NIEUWS- Onder verwijzing naar het bericht gepubliceerd door Suriname Herald op 16 oktober onder de kop: ‘Benoeming hoofdkapitein Ndaaki door Matawai-granman zorgt voor verwarring’, voelen wij van de NasiLö geroepen de juiste weergave van zaken aan de totale Surinaamse gemeenschap voor te houden.
Wij constateren dat de informatieverstrekker bewust of onbewust onnodig poogt paniek te zaaien in de samenleving, door allerlei zaken te manipuleren en in zijn voordeel te bewerken.
Zo wordt de naam van de Hoofdkapitein van het dorp Santigron verkeerd doorgegeven, want hij heet Kakai in plaats van Ndaaki. Aangezien het dorp geen twee Hoofdkapiteins kent, nemen wij gevoeglijk aan dat het dus om eerstgenoemde gaat.
Verder is belangrijk te weten dat het aanwijzen van de opvolger van een overleden traditionele gezagsdrager volgens de Marron cultuur en -traditie, breed door alle stammen heen, slechts een aangelegenheid is van de Lö en de Bë (de familie) van de overledene en dus in geen geval van de dorpelingen. Santigron is in de negentiende eeuw gesticht door de Saamaka ‘Tangiba – Kwao’ van de Nasi-Lö, maar bestaat verder uit verschillende Lö (families) die door de stichters zijn opgevangen en gefaciliteerd.
En het is ook volgens dezelfde Marron cultuur en –traditie dat alleen de Nasi-Lö in aanmerking komt voor invulling van de functie van Hoofdkapitein en dus niet de andere Lö’s die daar woonachtig zijn.
Voor aanwijzing van een opvolger zijn de Nasi’s niemand verantwoording schuldig, niet degenen die daar geboren en getogen zijn, noch wiens voorouders van daar afstammen, mits zij tot de Nasi-Lö behoren.
Het is verder klinkklare onzin dat het dorp Santigron bij de Saramaccaners is weggehaald, want de Faaka Paw (rituele- c.q. gebedsplaats) behoort nog steeds toe aan de Nasi-Lö die afkomstig is van de Saamaka stam. Immers, vanaf het ontstaan van Santigron tot de jaren tachtig, liepen de voordrachten van kapiteins van dit dorp via de Granman van de Matawai-stam.
De Nasi-Lö had op verzoek van wijlen Granman Agbago Aboikoni (1951-1989), die vòòr zijn granmanschap in Santigron gewoond heeft, toestemming verleend om voordrachten van kapiteins en basja’s via de Saamaka Granman te laten geschieden.
Helaas, vanwege de vijandige en weigerachtige houding van de huidige Saamaka Granman richting de Nasi-Lö, en het opzettelijk dralen met de voordracht van Hoofdkapitein Glenn Kakai, hebben alle kapiteins, basja’s en dorpsoudsten van de 12 dorpen gesticht door de Nasi-lö, na ampel beraad en raadpleging van voorouderlijke geesten (gadukonde gaandi), besloten de indertijd verleende toestemming aan het Grootopperhoofd van de Saamaka stam, om te mogen voorzien in voordrachten in het kader van uitbreiding dan wel opvolging van het traditioneel gezag van het dorp Santigron, in te trekken en te plaatsen in handen van de Matawai-stamleider. Dit is schriftelijk meegedeeld aan de president, de vicepresident, de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport en de Granman van de Matawai-stam.
Tot slot roepen wij alle dorpelingen en nakomelingen van Santigron op om niet mee te doen aan destabiliserende en gezagsondermijnende pogingen van wie dan ook. Onze mooie leerrijke traditie en cultuur moeten wij ten allen tijden respecteren, beschermen en hooghouden.
Stichting Nasi-Lö, in opdracht van de totale Nasi-Lö.

BEKIJK OOK
CBvS start landelijk onderzoek Nulmeting Financiële Inclusie en Educatie