fbpx
Opvolging overleden Granman, Hoofdkapitein, Kapitein, Hoofdbasja of Basja, geen aangelegenheid dorpelingen

GFC NIEUWS- Onder verwijzing naar het bericht gepubliceerd door Suriname Herald op 16 oktober onder de kop: ‘Benoeming hoofdkapitein Ndaaki door Matawai-granman zorgt voor verwarring’, voelen wij van de NasiLö geroepen de juiste weergave van zaken aan de totale Surinaamse gemeenschap voor te houden.

Wij constateren dat de informatieverstrekker bewust of onbewust onnodig poogt paniek te zaaien in de samenleving, door allerlei zaken te manipuleren en in zijn voordeel te bewerken.

Zo wordt de naam van de Hoofdkapitein van het dorp Santigron verkeerd doorgegeven, want hij heet Kakai in plaats van Ndaaki. Aangezien het dorp geen twee Hoofdkapiteins kent, nemen wij gevoeglijk aan dat het dus om eerstgenoemde gaat.

Verder is belangrijk te weten dat het aanwijzen van de opvolger van een overleden traditionele gezagsdrager volgens de Marron cultuur en -traditie, breed door alle stammen heen, slechts een aangelegenheid is van de Lö en de Bë (de familie) van de overledene en dus in geen geval van de dorpelingen. Santigron is in de negentiende eeuw gesticht door de Saamaka ‘Tangiba – Kwao’ van de Nasi-Lö, maar bestaat verder uit verschillende Lö (families) die door de stichters zijn opgevangen en gefaciliteerd.

En het is ook volgens dezelfde Marron cultuur en –traditie dat alleen de Nasi-Lö in aanmerking komt voor invulling van de functie van Hoofdkapitein en dus niet de andere Lö’s die daar woonachtig zijn.

Voor aanwijzing van een opvolger zijn de Nasi’s niemand verantwoording schuldig, niet degenen die daar geboren en getogen zijn, noch wiens voorouders van daar afstammen, mits zij tot de Nasi-Lö behoren.

Het is verder klinkklare onzin dat het dorp Santigron bij de Saramaccaners is weggehaald, want de Faaka Paw (rituele- c.q. gebedsplaats) behoort nog steeds toe aan de Nasi-Lö die afkomstig is van de Saamaka stam. Immers, vanaf het ontstaan van Santigron tot de jaren tachtig, liepen de voordrachten van kapiteins van dit dorp via de Granman van de Matawai-stam.

De Nasi-Lö had op verzoek van wijlen Granman Agbago Aboikoni (1951-1989), die vòòr zijn granmanschap in Santigron gewoond heeft, toestemming verleend om voordrachten van kapiteins en basja’s via de Saamaka Granman te laten geschieden.

Helaas, vanwege de vijandige en weigerachtige houding van de huidige Saamaka Granman richting de Nasi-Lö, en het opzettelijk dralen met de voordracht van Hoofdkapitein Glenn Kakai, hebben alle kapiteins, basja’s en dorpsoudsten van de 12 dorpen gesticht door de Nasi-lö, na ampel beraad en raadpleging van voorouderlijke geesten (gadukonde gaandi), besloten de indertijd verleende toestemming aan het Grootopperhoofd van de Saamaka stam, om te mogen voorzien in voordrachten in het kader van uitbreiding dan wel opvolging van het traditioneel gezag van het dorp Santigron, in te trekken en te plaatsen in handen van de Matawai-stamleider. Dit is schriftelijk meegedeeld aan de president, de vicepresident, de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport en de Granman van de Matawai-stam.

Tot slot roepen wij alle dorpelingen en nakomelingen van Santigron op om niet mee te doen aan destabiliserende en gezagsondermijnende pogingen van wie dan ook. Onze mooie leerrijke traditie en cultuur moeten wij ten allen tijden respecteren, beschermen en hooghouden.

Stichting Nasi-Lö, in opdracht van de totale Nasi-Lö.

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…