Opstarten operatie met Airbus past in traject herstel SLM

CEO Steven Gonesh 01 585x329 slm surinam airways

GFC NIEUWSREDACTIE- De leiding van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) blikt tevreden terug op de eerste commerciële vlucht met de Airbus A340.

CEO Steven Gonesh noemt het opstarten van de operatie een groot moment, dat valt binnen het traject voor herstel van de SLM. Dit komt volgens hem ook heel Suriname ten goede.

De topman brengt in herinnering dat de route Paramaribo-Amsterdam vice versa ongeveer drie jaar met inhuur-vliegtuigen is onderhouden. “Het moment is er nu dat we onze eigen trots kunnen inzetten”, aldus CEO Gonesh.

De voorbereidingen gaan volgens directeur Gonesh terug tot vorig jaar. Hij brengt de stagnaties en annuleringen van vluchten in de periode juni-juli in herinnering. In het traject daarna heeft de maatschappij in hoog tempo gekeken naar de prioriteiten om de SLM niet alleen weer in de lucht te krijgen, maar vooral in de lucht te houden.

Gonesh: “Dat is een traject dat we hebben uitgezet en dat voeren we nu gestaag uit.” In het traject naar de eerste commerciële vlucht zijn er mooie momenten voor de SLM geweest. Zo heeft het toestel de A-check in Brussel ondergaan als onderdeel van het onderhoudsprogramma, dat door de fabrikant wordt voorgeschoteld. Daarnaast heeft ook de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) akkoord getekend.

OOK INTERESSANT
Missie NH naar Boven-Suriname voor drinkwatervoorziening

Vervolgens is van het Europees Agentschap voor de Veiligheid (EASA) ook de Third Country Operator approval ontvangen.

“Het was een belangrijk moment om ook dat binnengehaald te hebben”, aldus de SLM-topman. Hij legt uit dat Suriname als niet-Europees land voor het uitvoeren van vluchten van en naar Europa, dient te voldoen aan de normen en standaarden die er gelden.

Omdat de SLM gedurende enige tijd geen eigen vliegtuig had, heeft de maatschappij ook niet de reguliere audits van de EASA kunnen doorstaan. De SLM heeft nu met haar eigen toestel de audit met succes doorlopen.

Gonesh: “Wij hebben de veranderingen die men graag had willen zien, aangepakt en daardoor ook weer toestemming verkregen om Europa binnen te vliegen. Dat is ook weer een mooi moment voor de SLM.”

Ook van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstraat werd goedkeuring ontvangen.

De SLM-directeur legt uit dat de ILT de Nederlandse waakhond voor de luchtvaartsector van dat land is. Deze instantie heeft op basis van EASA’s goedkeuring en het door de SLM ingediende schema fiat verleend.

OOK INTERESSANT
Man geeft schuld van pijnlijke relatiebreuk aan president Santokhi: 'Ik zal hem nooit vergeven'

Gonesh plaatst deze successen tezamen met de eerste commerciële vlucht in het kader van het proces tot herstel van de Surinaamse vliegmaatschappij.

“De SLM voert continu een proces door van kostenverlagende en inkomstenverhogende maatregelen. Daarbij moet je ervoor zorgen dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Alles wat we nu doen is in het kader van het herstel van de SLM.”