Oproep VSB aan bedrijven: Bijdrage leveren aan terugbrengen hoge aantal besmettingen

GFC NIEUWSREDACTIE- Zoals blijkt uit de verklaringen van de medische autoriteiten is de situatie ten aanzien van het aantal hoge besmettingen met het coronavirus in Suriname zorgelijk en ons zorgstelsel komt verder onder druk te staan.

Vooralsnog lijkt het er niet op dat op kort termijn dit beeld zal veranderen. Daarnaast moeten wij ons net als de
rest van de wereld zorgen maken over de onbekendheid van het virus en de mogelijke gevolgen. Dit doet ons
zorgen maken over de opkomst van gemuteerde virussen, waaronder de Braziliaanse mutant. De onbekendheid
met dit virus noodzaakt ons om extra voorzichtig te zijn.

Zoals aangekondigd lijkt een periodieke lockdown onvermijdelijk. De VSB blijft echter de aandacht vragen van
de regering op de implicaties van een weekend of total lockdown voor de samenleving. Met name worden de
kleine zelfstandigen die niet van een inkomen gegarandeerd zijn, onevenredig getroffen als zij niet kunnen of
mogen arbeiden.

De VSB is daarom in beginsel tegen een lockdown, en daarom vragen wij heel nadrukkelijk dat de deskundigen
het advies goed overwegen, met inachtneming van de sociaal maatschappelijke en economische aspecten van
een lockdown.

Mocht de overheid echter toch besluiten om een lockdown in te stellen, dan zal de VSB trachten
haar bijdrage te leveren om te voorkomen dat de lockdown onnodig zwaar weegt op de private sector.

Uit de analyses is gebleken dat een deel van de besmettingen plaatsvindt op de werkvloer. In dit kader en
vooruitlopend op mogelijke strengere maatregelen, adviseert de VSB alle bedrijven en natuurlijke personen in de
private sector om ook hun bijdrage te leveren aan het terugbrengen van het hoge aantal besmettingen.

Op welke manier kunt u uw bijdrage leveren:

 Laat uw (administratief) personeel zoveel als mogelijk van huis uit werken om zodoende de kans op
besmetting op de werkvloer te verkleinen.

 Hou dagelijks Toolbox talks met uw medewerkers om hen te herinneren aan de belangrijkste wapens die
wij hebben in strijd tegen een besmetting:

 Draag een mond- en neus bedekking,

 Was uw handen regelmatig

 En houdt afstand daar waar dat mogelijk is op de werkplek.

 Daarnaast, ventileer de ruimtes, inclusief auto’s waarin uw medewerkers zich bevinden.

 Probeer zoveel als mogelijk “home delivery” te promoten en of het ophalen van goederen (curbside
pickup).

Op de telecombedrijven wordt een extra beroep om ook de komende week hun dienstverlening te maximaliseren gelet op de verwachte toename van dataverkeer.

“Wij moeten dit samen doen en een ieder moet een bijdrage leveren. Tegelijkertijd proberen wij deze week de gesprekken over de steun aan de direct getroffen sectoren af te ronden,” aldus de VSB.

Overige berichten