fbpx

Oproep VHP inzake Suralco/Alcoa Deal

GFC NIEUWS- De openbare behandeling in DNA van de deal met Suralco/Alcoa kan nu elk moment beginnen.

Deze deal is niet in het belang van ons land. Dit zegt de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) niet zomaar, maar gebaseerd op een grondige juridische, economische, financiële, en technische analyse.

De VHP roept daarom alle parlementariërs van zowel coalitie en oppositie op om tegen deze deal te stemmen en te werken aan een beter resultaat voor het volk.

De kritiek op het slechte resultaat van de regering uit de onderhandelingen met Suralco/Alcoa is niet mis. De analyses van vele instanties en deskundigen in de afgelopen maanden spreken voor zich. De deal zit vol met grote nadelen voor Suriname.

Eenieder, behalve de regering, is het erover eens dat deze deal desastreuze gevolgen zal hebben voor Suriname. De vraag blijft waarom deze regering halsstarrig vasthoudt aan haar slechte resultaat.

De deal is vervat in een document van 285 pagina’s vol met juridische en technische taal. De VHP begrijpt dat niet van een ieder verwacht mag worden dat zij/hij zich hierdoorheen worstelt. Maar de complexiteit mag geen reden zijn om het land Suriname te benadelen door deze deal goed te praten.

De VHP heeft daarom gemeend een voor een breed publiek geschikt document te maken van wat de problemen zijn. Hierin wordt op een voor ieder begrijpelijke wijze uitgelegd wat de essentie van de zaak is.

De VHP roept eenieder op dit document “VHP-kritiek op Suralco/Alcoa Deal” kritisch door te nemen.

De VHP begrijpt ook dat, vanwege de complexiteit, de eerder in de media verschenen kritieken niet altijd even juist worden geïnterpreteerd. De door Suralco in de media gepresenteerde advertentie kan in dat kader worden gezien.

Alle door Suralco aangehaalde punten worden in het document van de VHP op deskundige wijze weerlegd. VHP is wel verbaasd dat een dergelijke reactie in de vorm van een advertentie van Suralco komt. Hiermee wordt Alcoa in verlegenheid gebracht.

De huidige deal is niet in het belang van Suriname en zal daarom drastisch gewijzigd moeten worden. De VHP is daarbij oplossingsgericht tewerk gegaan en heeft amendementen voorbereid en aangeboden aan DNA en de regering. Aanname van deze amendementen zal leiden tot een beter resultaat voor het volk van Suriname.

Tenslotte, de overdracht van Afobaka aan Suriname op 31 december 2019 zal zonder meer moeten doorgaan. De VHP wil dat alle burgers op die dag vol trots een rij van 100 Surinaamse vlaggen op de Afobakadam zien wapperen. De VHP vindt wel dat dit al in 2015 had moeten gebeuren.

Afobaka is geen gunst van de regering aan het volk maar volgt uit wat in 1958 al geregeld was.

De VHP neemt haar verantwoordelijk en is steeds bereid bij te dragen aan de realisatie van een betere deal voor het volk van Suriname.

Samenvatting kritiek VHP

De VHP heeft gemeend een voor een breed publiek geschikt document te maken van wat de problemen zijn met de Suralco/Alcoa deal. Hierin wordt op een voor ieder begrijpelijke wijze uitgelegd wat de essentie van de zaak is. De samenvatting van dit document is als volgt:

1. De Brokopondo Overeenkomst is een samenwerking tussen Suriname en Suralco voor 75 jaar;

2. Suralco trekt zich 18 jaar eerder terug uit deze Joint Venture;

3. De regering spreidt de rode loper uit voor Suralco bij vertrek uit Suriname;

4. Voordelige bepalingen uit de Brokopondo Overeenkomst worden vervangen door nieuwe en nadelige overeenkomsten;

5. Er zijn geen financiële garanties meer voor Suriname; de borgstelling komt te vervallen;

6. Suriname neemt Afobaka over met onnodige risico’s;

7. Suralco heeft controle over de stroomvoorziening naar Paramaribo;

8. Nederlands recht wordt van toepassing;

9. Engelse versie is nu bindend;

10. De regeling voor arbitrage wordt nu zeer onvoordelig;

11. Suriname gaat Suralco met stroom subsidiëren;

12. Suriname moet tegen ongunstige voorwaarden stroom leveren aan Suralco;

13. Bakhuysstudie is een doekje voor het bloeden.

Het mag duidelijk zijn dat het goedkeuren van de deal desastreuze gevolgen zal hebben voor Suriname.

De VHP roept daarom alle parlementariërs van zowel coalitie en oppositie op om tegen deze deal te stemmen en te werken aan een beter resultaat voor het Surinaamse volk.