Oproep VES aan lokale banken: wanneer kunnen we over onze valuta beschikken?

Steeds meer geluiden bereiken de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) dat het opnemen van valuta (Euro en USD) al maar moeilijker wordt. Dit baart de Vereniging enorme zorgen.

Een belangrijk onderdeel van het stabilisatiebeleid na de vorige crisis rond 2002 was het vrijlaten van burgers en bedrijven om valutarekeningen te openen bij de lokale banken en vrijelijk valuta te kunnen storten en opnemen, kopen en verkopen en betalingen te verrichten. Dit beleid zorgde ervoor dat het vertrouwen in de Surinaamse economie toenam.

Burgers en bedrijven waren bereid om hun valuta te plaatsen bij de lokale banken en sommigen brachten zelfs hun valuta die ze buiten Suriname aanhielden terug in de economie.

Sinds een jaar ervaren burgers en bedrijven dat het steeds moeilijker wordt om bancaire handelingen te doen met vreemde valuta.

Deze problemen vloeien voort uit de inmiddels bekende confisquering van geldzendingen vanuit Suriname door de Nederlandse autoriteiten.

Momenteel is er een opname limiet van Euro/USD 500. Het huidig beleid van de banken leidt tot onbegrip en wrevel en plaatst burgers en bedrijven dagelijks voor enorme uitdagingen.

Iemand die bijvoorbeeld USD 2.000 nodig heeft, moet 4 keren naar de bank gaan om tijd te verliezen met in de rij staan totdat het benodigde geldbedrag uiteindelijk is opgenomen.

Frappant is volgens de VES dat de banken wel reisdeviezen verkopen aan vakantiegangers, maar burgers niet in staat stellen om de beschikking te hebben over hun eigen valuta.

Verder is uit eigen ervaring gebleken dat er geen eenduidigheid is tussen de diverse banken, maar ook tussen filialen van dezelfde bank met betrekking tot valuta transacties. Dit creëert onnodige verwarring en vergroot de irritatie bij de klant.

Erger nog, de maatregelen werken remmend op de productie en ontmoedigen het plegen van investeringen. Als de burgerij nu zou besluiten om geen vreemde valuta meer te plaatsen op de banken, is onze economie terug bij af.

Op de bespreking in maart 2019 van de VES met de Bankiersvereniging is dit probleem aan de orde gesteld. Helaas is er nog geen enkele verbetering te merken, maar lijkt de situatie zienderogen te verergeren. Dit kan zo niet verder, hoe lang gaan wij ons nog als bedelaars laten behandelen.

De VES doet een dringend beroep op de individuele banken, al dan niet samen met de Centrale Bank van Suriname, om uitleg te geven aan haar cliënten en de samenleving over hoe zij dit probleem gaan oplossen en binnen welk tijdsbestek de burger de verbetering op dit vlak zal mogen verwachten.