fbpx

Oproep aan Surinaamse samenleving

Beste bevolking van Suriname,

Onlangs bent u geconfronteerd met het feit, dat de staatskas het buiten gewoon moeilijk heeft. Dat er pijnlijke maatregelen moeten worden genomen, is onontkoombaar.

Banen bij de overheid staan op de tocht, rekeningen zullen verder stijgen (water en energie), uittreksels en andere ambtelijke zaken zullen voor burgers omhoog gaan.

De regering heeft 54.000 ambtenaren in dienst. Door stevig te snoeien in het personeelsbestand en deze terug te brengen naar 7000 ambtenaren, wordt een flinke besparing gerealiseerd. De burger mag echter niet de dupe worden van deze bezuiniging. Daarom moet de overheid investeren in slimme systemen, die de mankracht kan gaan vervangen, denk hierbij aan computers, slimme software, opleidingen en trainingen van het overgebleven personeel en printers).

Uittreksels en andere bescheiden voor de burger moeten naar een aanvaardbaar niveau stijgen ( 15%) om de investering terug te kunnen verdienen en de burger nog sneller en efficiënter te kunnen helpen. De regering moet prijzen gaan vaststellen, wel moet rekening worden gehouden met mogelijke inflatie.

De SRD die een tijd stabiel heeft gestaan, komt nu ernstig onder druk te staan, omdat de regering en de burger te vaak transacties doen in dollars en in euro’s. Prijzen worden onnodig opgedreven en is het land een duur vakantieland geworden. Voor investeerders is het niet aantrekkelijk om grootschalig te willen investeren in Suriname.

Suriname is toe aan ontwikkeling in algemene zin, maar ook op tal van specifieke gebieden. Denk bijvoorbeeld aan technieken (bouwen van bruggen, scholen en andere zaken), hoog opgeleiden van Surinaamse bodem, watermanagement, meteorologie enz. Bijvoorbeeld woningen en grond worden vaak in valuta gekocht en verkocht. Het verdiende geld wordt niet snel geïnvesteerd in de Surinaamse economie, maar laat men vaak goederen uit het buitenland halen, om deze weer aan de man te brengen tegen buitenlandse valuta.

De regering zou het goede voorbeeld moeten geven, om zelf alle transacties in SRD uit te gaan voeren. Burgers die woningen en grond verkopen in dollars of euro’s moeten zwaarder worden belast. Dat wil zeggen dat per transactie 50% belasting moet worden geheven om deze transacties te ontmoedigen. Allen zo kan de SRD stabiel blijven en de prijzen in toom worden gehouden.

Helaas wordt Suriname vaker getroffen door hevige rukwinden en regenval. Op het gebied van rampenbestrijding, met name watermanagement is het onontbeerlijk dat Suriname zijn burgers goed voorbereid op mogelijk scenario’s en goed informeert bij het naderen van een storm al dan niet met rukwinden. De hulpdiensten zouden vaker moeten oefenen, denk bijvoorbeeld aan militairen, brandweer, politie en de coördinatie vanuit de overheid.

Nu de rukwinden daken en woningen ernstige schade toebrengen, moet worden nagedacht over nieuwe bouwtechnieken en materiaal, die minder schade gevoelig zijn en woningen en daken overeind houden.

De bouwinspectie moet beter en scherper toezicht houden op aannemers en bij onregelmatigheden direct bekeuringen uitdelen. Met de veiligheid van personen en goederen mag niet lichtzinnig worden omgegaan.

De overheid kan de BTW op non food producten, denk aan bouw materialen, tijdelijk verhogen, om de inkomsten van de staatskas te spekken. De regering moet wel uitdrukkelijk een termijn vaststellen, wanneer de verhoging van de BTW op non food producten afloopt.

Dat de broekriem strakker moet worden getrokken, weten we allemaal. De tijden dat de rekeningen van water en energie historisch laag waren, moeten nu marktconform worden doorberekend aan de klant. De staatsschuld moet effectief terug worden gedrongen. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om Suriname weer financieel gezond te maken.

Dat er gemopperd en gescholden wordt, hoort bij het proces, ook verwijten horen bij het proces. Daarna moeten we vooruit kijken en samen doen wat belangrijk is voor uw toekomst van u en uw kinderen en daarop volgende generaties.

Aan de regering de taak om de burgers bij het proces te betrekken en uit te leggen waarom, soms onpopulaire maatregelen moeten worden genomen. Via de radio, televisie en social media. Bijvoorbeeld een keer in de maand een gesprek met de minister-president of met de minister van Financiën, die de burger uitlegt welke maatregelen er zijn genomen en hoe ver men is met het realiseren van bijvoorbeeld het wegwerken van de staatsschuld. Om een breed publiek te trekken kan dit gesprek het liefst worden uitgezonden op de televisie.

Ook bij de behandeling van grote vraagstukken bijvoorbeeld over bezuinigingen en over de economie in de DNA, kunnen televisie-uitzendingen worden gerealiseerd om de burger inkijk te geven over het reilen en zeilen in de DNA. De overheid moet hiervoor uitzendrechten creëren om de burger in de gelegenheid te stellen zelf een oordeel te vormen welke politici voor hun belangen opkomen.

De regering moet bij het uitvoeren van projecten, denk aan infrastructuur, andere partijen hiervan in kennis stellen, denk aan de SWM en Telesur. Als Openbare Werken (OW) aan straten gaat werken, bijvoorbeeld graafwerkzaamheden, dan kan door efficiënt te werken de SWM en Telesur worden benaderd om bijvoorbeeld de riolen te inspecteren en waar nodig vervangen en mogelijk kabels kunnen worden aangelegd voor internet enz enz. De straten hoeven dan niet meerdere keren open, omdat een van deze bedrijven dan nog werk te doen heeft, maar kunnen door goede planning en communicatie, de bedrijven gezamenlijk optrekken.

Met deze oproep en aangedragen voorstellen, hoop ik de Surinaamse bevolking inspiratie te hebben gegeven om aan de slag te gaan en zorg te dragen voor een gezond en stabiel Suriname. Iedereen kan voorstellen doen om Suriname er weer boven op te helpen.

Ik wens u allen heel veel succes en vooral wijsheid toe in het ondernemen van stappen richting een mooi Suriname.

Jerrel Burleson

Naar meer berichten...