fbpx

Oppositiepartijen vinden staking verkiezingsproces Hoofdstembureau Paramaribo onrechtmatig

GFC NIEUWS- De oppositiepartijen: VHP, ABOP, NPS en PL hebben zondag in een schrijven aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) hun misnoegen geuit over de rustpauze die zou zijn ingelast door districtscommissariaat Mike Nerkust van het Hoofdstembureau Paramaribo.
Een persoon die mogelijk besmet is met Covid-19 was deze week meerdere keren in het NIS aanwezig, schreef Nerkust eerder zondag aan de voorzitters van de politieke partijen.
Vanwege de ontstane situatie heeft het Hoofdstembureau zondag een rustdag ingelast.
De oppositiepartijen wijzen in de brief aan OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos erop dat de Kiesregeling daar niet in voorziet. “Het besluit van het Hoofdstembureau heeft geen wettelijke grondslag en is derhalve onrechtmatig.”
Het OKB wordt gevraagd om op te treden.

BEKIJK OOK
Humphrey Tjin Liep Shie leidt presidentiële werkgroep Onderzoek Sabaku Village