fbpx

Oppositieleden dringen aan op vergadering over uitgifte SML aan Westland Sama Group

In een interpellatievoorstel aan De Nationale Assemblee (DNA) willen oppositieleden dat de regering het college spoedig informeert over de door haar genomen en uitgevoerde besluiten in de kwestie van de uitgifte van SML aan Westland Sama Group. Ook wil de oppositie dat alle daartoe bestaande documenten ter beschikking wordt gesteld aan DNA.

Verder wenst zij geïnformeerd te worden over de garanties die gegeven zal worden om de productie en productiviteit van de bevolkingslandbouw in de rijstsector te verzekeren en de compensatie van de zware verliezen van de agrariërs als gevolg van het gevoerd wanbeleid.

“Door het wanbeleid zijn de primaire actoren in de rijstsector, sedert het aantreden van Regering Bouterse in een neerwaartse spiraal zijn gemanoeuvreerd. Ondanks het feit dat er geëxporteerd wordt tegen een aannemelijk exportprijs worden de primaire producenten systematisch benadeeld. Hierbij wordt gerefereerd o.a. naar de Petro Caribe-deal”.

Juist die Staatsmiddelen of bezittingen, waarmee middels een richtig te voeren beleid, ordening en zekerheid aan de primaire producent gegeven kan worden, worden volgens de oppositie juist toebedeeld aan partijpolitieke vrienden, onder het voorwendsel van wederstart van het de Stichting Machinale Landbouw (SML).

BEKIJK OOK
Somohardjo: “Goede informatiestromen overheid basis voor orde en rust”

Zij stelt vast dat er in werkelijkheid geen sprake is van een doorstart van de SML, aangezien zowel het productieproces als het eindproduct niet gedemonstreerd kon worden.

De regering heeft het volk, in het bijzonder de landbouwers, valselijk heeft geïnformeerd over de bestemming van SML. Uit een hypothecair uittreksel blijkt dat al het onroerend goed behorende bij SML voor de duur van 40 jaren in grondhuur is uitgegeven aan Westland Sama Group.

Verder blijkt dat de presidentscommissaris van deze onderneming tevens voorzitter is van Adron en de voorzitter van de Mini Pellerij, wat volgens de oppositie een ernstige conflict of interest is.

Verder wenst de oppositie meer duidelijkheid over de hoogte van de schulden van de SML, en de oorzaak en wanneer die zijn ontstaan.

Bij de Finabank is een hypotheek van SRD 23 miljoen gevestigd op de onroerende goederen behorende bij de SML. De bestemming van deze middelen en de middelen verkregen uit de verkoop van fabrieksdelen zijn bij de ontmanteling onduidelijk, voert de oppositie verder aan.