Oppositie zegt vertrouwen in minister Nurmohamed op

GFC NIEUWSREDACTIE- Een motie die door de Nationale Democratische Partij (NDP) en de partij voor Broederschap in Eenheid in de Politiek (BEP) donderdag werd ingediend waarbij het vertrouwen in minister Riad Numohamed van Openbare Werken is opgezegd, is niet in behandeling genomen.

De motie werd voorgelezen door de fractieleider van de NDP, Rabin Parmessar, die aanhaalde dat zijn fractie en die van de BEP uit protest de vergadering zouden verlaten.

De oppositiefracties waren het oneens over de toegewezen spreektijd van 2 minuten per lid. Ook was van mening dat de regering niet genoegzaam antwoord gaf op gestelde vragen.

Toen het op stemmen van de motie aankwam, deelde coalitiefractieleider Asis Gajadien mee dat de motie goed is voor de prullenmand.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Gratis maandverband en tampons voor scholen

De motie is niet behandeld en in stemming gebracht want er waren nog geen 26 leden in de zaal, waardoor er geen quorum was.

Gajadien merkte op dat als de oppositie was gebleven voor de behandeling van haar eigen motie, zij kon zorgen voor quorum.

De oppositie vindt dat Nurmohamed via De Nationale Assemblee zijn verontschuldiging moest aanbieden voor zeer kwetsende uitspraken die hij gedaan had in een voorlichtingsprogramma.

Aangevoerd wordt dat het volk gestraft is voor de keuze die het gemaakt heeft in 2015. Daarom zijn de onderhoudswerkzaamheden verlaat uitgevoerd.

De minister heeft zich volgens de oppositie schuldig gemaakt aan ernstig plichtverzuim. De samenleving heeft schade geleden doordat de minister zijn plichten niet is nagekomen.

Overige berichten