Oppositie wil vergadering over transformatie IOL

Door de transformatie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) zijn er een heleboel onduidelijkheden ontstaan. Huidige en toekomstige studenten maken zich zorgen over deze transformatie, de impact en de mogelijkheden. De oppositie heeft daarom een interpellatievoorstel over dit onderwerp ingediend voor behandeling in De Nationale Assemblee.

Op 18 juni werd door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, via een medegedeeld aan het IOL dat per ingaande het collegejaar 2018-2019 er geen nieuwe inschrijvingen worden gedaan bij het IOL. Dit is volgens haar het gevolg van het transformatieproces van het IOL naar AdeKUS.

De oppositie wijst in het interpellatievoorstel erop dat de afbouw en het inlassen van een overgangsperiode van de huidige IOL-opleidingen niet duidelijk zijn. Ook de rechtspositie en bezoldiging van het IOL-personeel zijn niet duidelijk. Verder is men bezorgd over de toekomstige rol, functies, status van de diploma’s en beloning van tot heden IOL-afgestudeerden.

De organisatie, opbouw en facilitering van de nieuwe universitaire lerarenopleidingen zijn niet duidelijk, inclusief pre-accreditatie en begroting van nieuwe opleidingen op AdeKUS. De impact van deze nieuwe opleidingen voor AdeKUS zijn niet bekend.

AdeKUS is al enige jaren niet instaat bestaande opleidingen te financieren en het onderwijs en onderzoek niveau te handhaven; zei kampt al enige jaren met enorme management, operationele en financiële problemen inclusief een slechte infrastructuur.

“Wet en regelgeving van de nieuwe universitaire lerarenopleidingen en de afbouw van de huidige IOL-opleiding zijn niet duidelijk. Professionele opleidingen (b.v. muziek, sport) en academische opleidingen (b.v. wiskunde, natuurkunde, biologie) zijn nodig voor diverse lagen van scholen in Suriname. Het tijdstraject tussen nu en de start van het nieuw collegejaar 2018-2019, rond oktober 2018, is veel te kort voor een goede voorbereiding en overgang”, zijn enkele onduidelijkheden die de oppositie opsomt.

De regering wordt gevraagd om op de meest korte termijn De Nationale Assemblée grondig te informeren over deze kwestie inclusief het onderzoeksrapport van de presidentiële commissie 2017 in deze, de huidige situatie van het IOL, het transformatieplan, wet en regelgeving, budget, managementaspecten en het plan van aanpak tussen nu en de start van de nieuwe opleidingen in 2018.(GFC)