Oppositie wil vergadering over monetaire situatie in het land

De oppositie in DNA heeft een openbare vergadering aangevraagd om te praten over: “Het te voeren monetair beleid om te geraken tot een stabiele economie”.

De recente ontheffing van de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, zijn er diverse meningen verkondigd.

Ook het uitblijven van de beloofde correspondentie tussen de twee monetaire autoriteiten door de minister van Financiën, terwijl er in de media brieven rond circuleren waarvan de authenticiteit onbekend zijn.

Een andere issue is de Memorandum of Understanding tussen de twee monetaire autoriteiten die eenzijdig is afgezegd door de minister van Financiën. Daarin was onder meer opgenomen dat die van kracht zou blijven totdat de Bankwet van 1956 zou worden gewijzigd, waarbij de mogelijkheid van monetaire financiering / kredietverlening aan de Staat zou worden beëindigd.

“Wij achten het van belang dat de regering het Parlement zo omstandig mogelijk hierover informeert en dat op basis hiervan een debat volgt”, aldus de oppositie.

Overige berichten