fbpx

Oppositie Suriname bezorgd om huidige crisis in Venezuela

De gezamenlijke oppositiepartijen, de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), de Nationale Partij Suriname (NPS), Pertjaja Luhur (PL), de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP) in De Nationale Assemblée (DNA) spreken hun ernstige afkeuring uit over de gehouden verkiezingen voor een raad die de grondwet in Venezuela moet hervormen.

Deze recente handeling van de Regering heeft geleid tot de recente protestdemonstraties van de bevolking. Daarbij zijn door disproportioneel gebruik van geweld door veiligheidstroepen, vele doden gevallen.

De gezamenlijke oppositiepartijen zijn ernstig bezorgd over de ontstane situatie in het land. Deze verontrusting en verontwaardiging neemt ernstige vormen aan nu bekend geworden is dat twee oppositieleiders in Venezuela die huisarrest hadden, door veiligheidsdiensten zijn weggevoerd uit hun woningen, waar zij met huisarrest zaten.

Ze vinden dat door deze handeling de democratie vertrapt wordt en de weg van dictatuur is ingezet in Venezuela.

De gezamenlijke oppositiepartijen vragen dan ook dat de regering de mensenrechtenverdragen eerbiedigt, eveneens ten aanzien van de twee afgevoerde oppositionele leiders.

De gezamenlijke oppositiepartijen staan voor een soevereine, parlementaire democratische rechtsstaat waarin beleving van grondrechten en vrijheden alsmede openbaarheid en decentralisatie van bestuur optimaal dienen te zijn. Als leidend principe geldt de consensus democratie opdat ook rekening wordt gehouden met vitale belangen van alle groepen.

Uit hoofde van het voorgaande roepen de gezamenlijke oppositiepartijen op tot een snelle en vreedzame beëindiging van de alom heersende crisis in het land met als voornaamste uitgangspunt herstel van democratische waarden”, aldus de oppositiepartijen in DNA.(GFC)

Naar meer berichten...