Oppositie pleit voor realistische begroting

De oppositie roept de regering in een motie op om het reële begrotingstekort terug te dringen en te bezuinigen op programma’s met 50%.

An de president wordt gevraagd om aan het parlement een schuldaflossingsplan en inkomsten verhogend plan voor de komende 10 jaren te presenteren. Het leningenbeleid moet zodanig aangepast moeten worden dat slechts deskundig doorgerekende projecten, direct gericht op vergroting van de verdiencapaciteit van het volk en van duurzame werkgelegenheid in aanmerking komen te worden gefinancierd met leningen.

De uitgaven voor 2019 zijn begroot op ruim SRD 15,273 miljard, terwijl de inkomsten geraamd worden op SRD 6,488 miljard. SRD 7,146 miljard zal gefinancierd worden uit leningen en donormiddelen.

Hiermee komt het totaal aan leningen op het niveau van ruim SRD 28 miljard, zonder dat de productie en daardoor de inkomsten van de Staat aanmerkelijk is verhoogd, dan wel daartoe vooruitzichten zijn, voert de oppositie aan. Dit terwijl de regering geen schuldaflossingsplan heeft kunnen presenteren.

De president heeft niet aangegeven hoe de financiële situatie van het land duurzaam kan worden verbeterd.

Het gros van de leningen is niet geïnvesteerd in productieverhogende bedrijven/sectoren, maar voor populistische projecten, die geen algemeen belang dienen, maar slechts enge partijbelangen.

Door het slecht economisch beleid van de regering lijdt het bedrijfsleven, welke zorgt voor de creatie van werkgelegenheid ernstige schade en heeft geen perspectieven.

Door het slecht economisch beleid gaan sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, zorg voor ouderen, zorg voor mensen met beperking en veiligheid ernstig achteruit, waardoor kwalitatieve dienstverlening naar het volk niet plaatsvindt, aldus de oppositie.

Overige berichten