fbpx

Oppositie onnodig versterkt

Met kromme tenen volg ik het proces welke zich na de verkiezing bij de kabinetsformatie, aan het ontspinnen is. Het kiezen van coalitiepartners lijkt een helse klus te worden, terwijl de verkiezingsuitslag duidelijk heeft aangewezen wie je belangrijkste coalitiepartner moest worden.

Is het gebrek aan kennis, data of deskundigheid die er toe heeft bijgedragen dat wat een groot feest had moeten zijn op een klucht begint te lijken?

Dat de NDP in het machtscentrum hoort, is ontegenzeggelijk. Maar dat Abop als de tweede winnaar van deze verkiezing ook in het machtscentrum thuis hoort, was ook duidelijk een uitspraak van de kiezer.

Dat de Abop nu wordt afgewezen vanwege het functioneren van haar ministers is ronduit kinderachtig, kinnesinne. Er is evenveel te zeggen over het functioneren van de NDP- ministers. Pas op het laatst van de kabinetsperiode werd er door de NDP- ministers een speurt gemaakt. Dat verdient ook geen schoonheidsprijs.

Hoe wordt dan de laatste periode van het kabinet beoordeeld, nadat de PL naar huis werd gestuurd? Bij die beslissing zijn door de NDP ook strategische fouten gemaakt, waardoor het land voor bijna een jaar door het quorumspook onbestuurbaar was. Zonder Abop had de verkiezing al in 2014 plaatsgevonden en hadden de NDP – ministers hun laatste speurt nooit kunnen maken.

Het besluit om Abop buiten de coalitie te laten, heeft ook tot gevolg dat de oppositie wordt versterkt. Waarom organiseer je, je eigen sterke oppositie terwijl je coalitie als houtje, touwtje aan elkaar is?

Abop snapt best dat door de mega- overwinning van de NDP zij minder hard nodig zijn en dat daardoor het aantal ministeries veel minder zal zijn. NDP zal door twee ministeries aan Abop af te staan, niet minder bestuurlijk aanwezig zijn in kabinet en land. Ook NDP heeft zwakke ministers die maar plaats moeten maken voor het brede draagvlak.

BEP, die voor de verkiezing de aartsvijand van de NDP was, kan niet ingeschat worden of de coalitie voor haar heilig is. De club van Sapoen moet nog gesmeed worden en kan ook niet beschouwd worden als stevig fundament van de regering. Ook binnen de NDP zijn er nog steeds genoeg lieden die als het effe kan, hun persoonlijk belang boven het landsbelang laten prevaleren.

NDP moet bij zich zelf te rade gaan of dit de manier is om een coalitie te vormen. De kern van de regering moet zijn, NDP/Palu, DOE en Abop/BEP, dan heb je 35 zetels. De groep Sapoen heb je nodig voor een breed draagvlak van het kabinetsbeleid. De stoelendans brengt niets op, ga nu over op inhoud en vertel hoe de sociaal-rechtvaardige samenleving eruit komt te zien.

Het ‘soso lobie’ kabinet moet er komen. De afspraak met de kiezers is 5 jaar paars, maar dan vanuit stabiliteit. De lezers die denken dat ik ben gaan twijfelen aan de NDP, die moet ik teleurstellen. Ik ben en blijf ‘moro tranga’ paars. Als je je partij actief steunt, moet je ook kritisch naar je partij durven kijken.

Roy Hofwijks

Overige berichten