Oppositie: huidige begroting verergert crisis

De huidige begroting zal de crisis alleen doen verergeren en zal de bevolking met een stijgende koers verder verarmd worden, zeggen oppostionele partijen.

De oppositie diende dinsdagavond een motie in en werd gevraagd om de begroting af te wijzen, terwijl de coalitie juist aangeeft het huidig beleid te ondersteunen.

Het gevoerde financieel-economisch begrotingsbeleid heeft ons land in een pijnlijke crisis gestort, waarbij alle landgenoten verarmd zijn en in koopkracht explosief achteruit zijn gegaan, concludeert de oppositie.

Het beleid was gericht op een onevenwichtige begrotingshuishouden, waarbij jaarlijks veel meer is uitgegeven, dan ontvangen, waardoor het absolute begrotingstekort een stijgende trend heeft vertoond.

De regering heeft haar uitgaven steeds gefinancierd met ondermeer monetaire financiering, waardoor de waarde van de SRD ten opzichte van de US$ is gestegen van 2,80 naar nu bijkans 8,25. Deze crisis is verergerd geworden door het leningenbeleid van de regering, waarbij leningen voornamelijk gebruikt zijn voor de consumptieve sector en daardoor de binnenlandse en buitenlandse Staatsschuld enorm is gestegen met een extra druk op de te besteden budget in verband met de rente en aflossingen.

De begroting van 2019 schetst hetzelfde beeld van een desastreus beleid, waarbij de uitgaven ten opzichte van 2018 met maar liefst 53% is gestegen. De inkomsten zijn echter gebleven op het niveau van bijkans 6,5 miljard SRD, waardoor het tekort een recordhoogte van 8,6 miljard SRD heeft bereikt.

Volgens de oppositie zullen de leningen hierdoor stijgen naar een recordhoogte van rond de 28 miljard SRD en zullen de uitgaven tweemaal de inkomsten bedragen. Een dergelijk begrotingstekort is buitensporig, hetgeen haar impact zal hebben op de wisselkoers. Daarom zal deze begroting de crisis alleen doen verergeren en zullen onze landgenoten met een stijgende koers verder verarmd worden. De sociale ongelijkheid zal toenemen, met grote erupties in de gezondheid, veiligheid, onderwijs en andere sectoren.

De oppositie meent dat er geen reële perspectieven zijn aangeboden om anders dan de goudindustrie, andere productiesectoren te ontwikkelen en de economie te diversifiëren.
Ook blijkt uit het gevoerde beleid dat de corruptie niet is ingedamd en dat die nog steeds structureel plaatsvindt waardoor de samenleving ernstig tekort wordt gedaan.

Verder is er geen gedegen aanpak gepresenteerd voor de toegenomen verruwing van de criminaliteit en is de veiligheid van de burgers hierdoor in een gevarenzone beland.

De oppositie stelt vast dat deze begroting in strijd is met de Grondwet van de Republiek Suriname, welke uitdrukkelijk stelt dat de sociale doelstellingen van de Staat gericht moeten zijn op het garanderen van een politiekvoering die strekt tot verhoging van welzijn en welvaart van de samenleving, waaronder vrouwen, gezinnen en kinderen, die gebaseerd zijn op de sociale rechtvaardigheid.

Overige berichten