Oppositie eist ontslag Hoefdraad

GFC NIEUWS- Oppositieleden hebben in een motie aan het parlement geëist dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, wordt ontslagen.
De oppositie vindt dat de minister het parlement desavoueert.
Hieronder de motie
Allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.
Paramaribo, 3 maart 2020
Gelezen,
– De brief van de Minister van Financiën d.d. 3 maart 2020 die verstuurd is naar De Nationale Assemblee.
Overwegende,
– dat ingevolge artikel 90 lid 2 en artikel 116 lid 2 van de Grondwet van de Republiek Suriname de president alsook de regering verantwoording verschuldigd is aan De Nationale Assemblee;
– dat de Minister van Financiën zijn verantwoordelijkheid ontloopt door te refereren naar de CBvS;
– dat het niet de eerste keer is dat de DNA een onjuiste bejegening heeft mogen ondervinden bij het opvragen van relevante financiële informatie.
Besluit:
Deze werkwijze van de regering af te keuren waarbij De Nationale Assemblee, en dus het volk, niet volledig is geïnformeerd en eisen wederom van de president om de Minister van Financiën als monetaire autoriteit met onmiddellijke ingang te ontslaan.
En gaan over tot de orde van dag.

Overige berichten