Opnieuw bedreiging zeeschildpadden Braamspunt

GFC NIEUWS- Maatschappelijke- en milieuorganisaties maken zich zorgen over recente bedreigingen van het laatste belangrijke legstrand van de aitkanti’s in Suriname.
Braamspunt gelegen in het Noord-Commewijne bijzonder beheersgebied is belangrijk als kustverdediging van Paramaribo Noord vanwege zijn functie als natuurlijke golfbreker. Het strand van Braamspunt verandert van vorm en samenstelling op een bijna wekelijkse basis.
Door klimaatverandering vinden deze veranderingen nog sneller plaats vanwege de toegenomen golfslag en wind.
Braamspunt is sinds een paar jaar een belangrijk legstrand voor zeeschildpadden geworden, vooral voor aitkanti’s. Dit komt omdat het voormalige legstrand van Matapica door de oostwaartse beweging is verschoven naar Braamspunt.
Het is tevens door de makkelijke bereikbaarheid voor het zien van zeeschildpadden een belangrijke en unieke toeristische trekpleister geworden.
Het huidige legseizoen van de zeeschildpadden is nauwelijks begonnen of er zijn alweer problemen op Braamspunt. Nadat in het jaar 2017 aan de bel moest worden getrokken vanwege aanhoudende zandafgravingen die het strand en de aitkanti’s bedreigden, is het nu weer raak.
Twee weken geleden begonnen vissers die reeds jaren op de zuidelijke spit van Braamspunt hun kampen hebben staan deze te verplaatsen naar het legstrand, de laatste plek waar er nog zeeschildpadden kunnen nesten op Braamspunt. De door de vissers gekozen plek ligt midden op het zeeschildpadden-legstrand.
Een bezorgde toergids trok aan de bel toen hij bouwmaterialen aantrof op het strand, en ook bouwwerkzaamheden waarnam. De leiding van RGB heeft hierop met het hoofd van LBB, de dc van Commewijne en andere stakeholders een bezoek gebracht aan het strand om de situatie persoonlijk op te nemen.
Er is de vissers voorgehouden dat er geen kampen op het legstrand mogen komen. Hen zal binnenkort een plek voor hun kampen worden aangewezen buiten de zeeschildpadden-legzone. Deze locatie is niet alleen gunstig voor de zeeschildpadden wiens broedplaats daardoor niet verstoord zal worden, maar ook voor de vissers, omdat hun kampen voor langere tijd veilig zijn van erosie.
De legstranden van Suriname (Braamspunt en Galibi) zijn belangrijk voor de zeeschildpadden van de wereld, waarbij vooral Braamspunt heel belangrijk is voor de aitkanti’s. “Dit belang komt tot uiting in het feit dat 90% van de aitkanti’s die in Suriname hun eieren leggen gebruik maken van dit kleine stukje strand te Braamspunt,” zegt Michael Hiwat van WWF Guianas.
Helaas zijn er verschillende bedreigingen voor de zeeschildpadden. Naast de stropers die elk jaar honderden nesten leeghalen, zeeschildpadden die verstrikken en verdrinken in visnetten, verdwijnen hun legstranden ook nog in een rap tempo.
De afname in het strand is vooral op Braamspunt goed zichtbaar, maar is ook op Galibi zichtbaar. Als gevolg van erosie is het strand van Braamspunt in de laatste jaren flink afgenomen.
Was het legstrand in 2015 nog 7 kilometer lang, door erosie en zandafgravingen is daar in 2020 nog maar 700 meter van over. “Deze bedreigingen hebben hun weerslag op de zeeschildpadden populatie. Het gaat dan ook slecht met de Surinaamse populatie van de aitkanti’s. Die populatie is dramatisch gedaald van 14.000 nesten in 2001 naar slechts 700 nesten in 2018,” aldus Hiwat
De laatste 700 meter legstrand wordt nu dus opgeëist door de vissers die hun kampen daar willen opzetten. “We hebben ook een internationale verplichting om deze dieren en hun legstranden te beschermen. In een bijzonder beheersgebied, zoals Braamspunt is, mogen wel economische activiteiten worden uitgevoerd, maar alleen op zo een manier dat de productiviteit en de hulpbronnen van het gebied in stand blijven en dat de opbrengst gegarandeerd blijft.
In het geval van Braamspunt zal het verblijf van de vissers wel degelijk resulteren in permanent verlies van productiviteit en hulpbronnen vanwege het vertrek van de zeeschildpadden,” zegt Monique Pool van Green Heritage Suriname.
Haar collega Cheyenne Samson voegt toe: “Het is mogelijk om een andere locatie te vinden voor de kampen van de vissers, maar de zeeschildpadden kunnen nergens anders heen. We moeten het belang van de zeeschildpadden voor het milieu en onze economie niet uit het oog verliezen. Een onderzoek heeft aangetoond dat elke zeeschildpaddentoer inkomsten genereert voor een brede groep van belanghebbenden, van touroperator, taxi/bus, gids tot leveranciers van voedingsmiddelen, EBS, SWM en overheid.”
De maatschappelijke- en milieuorganisaties zijn blij met de aankomende ordening en doen dan ook een dringend beroep op de betrokken overheidsinstanties om de juiste beslissing te nemen bij de ordening zodat de zeeschildpadden ongestoord zich kunnen blijven voortplanten op dit belangrijk en unieke stukje Surinaams legstrand.
Ze benadrukken dat er voldoende ruimte is voor zowel zeeschildpadden, toeristen en vissers, zolang er maar duidelijke en bindende afspraken gemaakt worden over de ruimtelijke ordening voor de lange termijn. ‘We denken en helpen graag mee” zeggen de navolgende organisaties:
• World Wildlife Fund for Nature (WWF)
• Green Heritage Fund Suriname (GHFS)
• Tropenbos Suriname
• Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA)
• Noord Commewijne Toerisme Cluster
• United Tour Guides Suriname (UTGS)
• Projekta