Oplossing voor wegverzakking Saramacca

GFC NIEUWS- De Wegenautoriteit (WA) heeft in het laatste weekeind van april werkzaamheden aan de Oost – Westverbindingsweg West in Saramacca uitgevoerd.
Er is met man en macht gewerkt om een duikerverzakking ter hoogte van km.83.6 tot het verleden te doen behoren. Volgens Anil Sewrattan, projectleider Wegenautoriteit, was het aanvankelijk de bedoeling om de aansluiting van de duiker over de gehele breedte van weg te vervangen, maar de fysieke omstandigheden wezen anders uit.
Vandaar dat er voor een tijdelijke oplossing is gekozen, ter verhelping van de geconstateerde lekkages aan de duikers. De aanpak is als volgt geweest:
1. stortwerk met grind beton op de duikers
2. opbouw van het weglichaam bestaande uit 150 cm.
klinkzand en 40 cm. base course
3. bestrating met straatklinkers
De Wegenautoriteit werkt momenteel plannen uit voor een structurele oplossing. Het verkeer heeft als zodanig geen last ondervonden gedurende de werkzaamheden, omdat de weg niet volledig was afgesloten.