Oplossing grondenrechtenvraagstuk stap dichterbij

“Het is loon naar werk” zegt Ruben Ravenberg tevreden. Het Nationaal Informatie Instituut sprak hem kort na de goedkeuring van het stappenplan voor het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk. De presentatie voor de Raad van de Ministers werd gehouden door Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling in het bijzijn van een vertegenwoordiging van de presidentiële commissie voor het grondenrechtenvraagstuk.

Ravenberg, lid van de presidentiële commissie, gelooft dat de goedkeuring een belangrijke stap is in de goede richting. Volgens Ravenberg is het hebben van goede wetgeving voor grondenrechten van enorm belang voor de Inheemsen en in stamverband levende volkeren. Nu daar de goedkeuring is gegeven door de Raad van Ministers zal dit plan volgens minister Dikan doorgestuurd worden naar president Desire Bouterse.

Minister Dikan spreekt van een historisch moment. “We zijn een stap dichterbij het oplossen van een probleem dat geërfd is vanuit de koloniale tijd” zegt de minister opgelucht.

In zijn presentatie benadrukte de minister dat de uitvoering van het Stappenplan gebaseerd zal zijn op wederzijds respect, consensus, overleg, gelijkwaardigheid, volledige en voorafgaande informatie, brede participatie en transparantie tussen partijen. Het is de bedoeling dat wij uiteindelijk een breed gedragen, Surinaams model van wettelijke regeling van de grondenrechten der Inheemse en andere in stamverband levende Volken in Suriname hebben, dat consistent is met het internationaal recht.(GFC)

Overige berichten