fbpx

Oplevering project “Vernieuwen van de riolering Zwartenhovenbrugstraat” een feit

GFC NIEUWS- De riolering van de Zwartenhovenbrugstraat is vernieuwd.
Het project “Vernieuwen van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat”, dat minder dan drie jaar terug gestart is, is opgeleverd. De oplevering van dit rioleringssysteem is enorm belangrijk, gezien de deze weg jarenlang in slechte staat verkeerde.
Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) bedankte vooral de buurtbewoners en winkeleigenaren als eerste voor hun medewerking. Vaak wordt, volgens de OW-minister, vergeten welke schade wordt aangericht en of de mensen gecompenseerd worden. “Binnen het huidig beleid zal rekening hiermee gehouden worden bij grootschalige projecten dat mensen goed voorbereid worden”, zei de bewindsman tijdens de oplevering.
Minister Nurmohamed gaf aan dat een prachtige weg is neergezet, maar dat de riolering erg belangrijk is. “We kunnen een hele mooie weg neerzetten, maar als wij het probleem van afwatering niet aanpakken, dan hebben we een probleem met het onderhoud van de weg. Soms is de oplossing technisch gezien niet zo gemakkelijk, maar het aspect van de pompgemalen heeft onze aandacht”, verzekerde minister Nurmohamed.
Volgens districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost is de oplevering van dit rioleringssysteem van eminent belang. “Weggebruikers van zuid naar noord en van oost naar west maken dagelijks dankbaar gebruik van deze meest belangrijke straat in de binnenstad. Voorheen zat de weg vol hobbels en er heerste een behoorlijke chaos op de weg. Wat we thans zien is een enorme verbetering. Verbetering voor eenieder, van de weggebruikers tot de ondernemers in deze straat. Mijn complimenten voor de inzet en het harde werk”, complimenteerde de burgervader eenieder die betrokken was bij dit project.
De Zwartenhovenbrugstraat is twee kilometer lang. Onder de volledige weg is een hoofdriool aangelegd, die op sommige delen uit twee strengen bestaat en sommige een streng. Aan weerszijden van de weg is een lateraal riool aangelegd, dat weer verbonden is met het hoofdriool.

BEKIJK OOK
Problemen Pikin Saron vereisen duurzame oplossing