Opleiding tot Crèchehoofd na langer dan tien jaren hervat

25 groepsleidsters van verschillende overheidscrèches zijn vorige week gestart met de opleiding tot Crèchehoofd. Phylicia van Cooten, directeur van de Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC), gaf aan dat deze opleiding na een onderbreking van meer dan tien jaren eindelijk is hervat. De bedoeling is dat deze opleiding jaarlijks wordt verzorgd aan de doelgroep.

Het startsein van deze éénjarige opleiding werd verricht door minister Christien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).

SBEC is een samenwerking aangegaan met de Dienst Opleiding & Vorming van het ministerie van Sozavo. De lessen worden door externe krachten verzorgd.(GFC)