fbpx
Opiniepeilingen

Peilingen worden zowel nationaal, als internationaal gehouden. Ze zijn wel noodzakelijk om bepaalde zaken te realiseren en plannen te maken, vooral om politieke strategieën te bepalen.

Opiniepeilingen geven een beeld van de politieke verhoudingen op het moment van de peilingen. Ze geven ook een indicatie hoe de verkiezingen zullen verlopen. Voorts wie er gunstig voor staan en wie de mogelijke verliezers zullen zijn.

Ofschoon de peilingen in toenemende mate een rol spelen bij de verkiezingen, is het in het verleden gebleken, dat de voorspellingen van de uitslagen uiteenlopen. Er bestaat altijd de kans dat de voorspellers er naast zitten.

Op politiek gebied gaat het niet alleen om kiezersgedrag, maar ook over het vertrouwen van het zittende kabinet en vooral om de populariteit politieke leiders.

Hoe betrouwbaar de gegevens zijn, laat ik over aan de beleidsmakers en ook aan de lezers, c.q. de Surinaamse kiezers. Wat de peilingen kort voor de verkiezingen weergeven, veranderen ze van dag tot dag en ze geven steeds een vertekend beeld aan.

Dr. Martin Schalwijk ( Nikos ) houdt wel als socioloog frequent opiniepeilingen en hij weet uit eigen ervaringen, dat zijn partij, de DOE onder zijn leiding er bekaaid vanaf is gekomen.

Het is een veel voorkomend fenomeen en thans het zoveelste bewijs, dat bij de Surinaamse kiezers geen ideologie of partij programma’s een rol spelen.Degene die de noden van de individuele kiezers begrijpt en populair overkomt, krijgt de stem.

Morele overwegingen en idealen, zoals democratie, rechtstaat , mensenrechten, persvrijheid, veiligheid en corruptie bevinden zich buiten het gezichtsveld van de gewone kiezer.

Politici moeten niet te hoog grijpen bij de opiniepeilingen. Paul Somohardjo heeft terecht gesteld, dat hij zijn eigen peilingen houdt. De ex-dc van Commewijne , Ingrid Karta -Bink, de lijsttrekker van mijn district Commewijne, is de mening toegedaan dat er niets te halen is, als zij de peilingen in ogenschouw moet nemen.

Concluderend kan worden gesteld, dat de onbetrouwbaarheid van de steekproeven vrij hoog kan liggen. Men moet zich niet vastklampen aan de huidige peilingen, latere peilingen en kiezers; vooral de zwevende kiezers zullen veel betekenen.

Roy Harpal

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.