Operatie ‘Gran Mati’ moet samenwerking tussen veiligheidsdiensten en samenleving verhogen

GFC NIEUWSREDACTIE- De civiele militaire operatie ‘Gran Mati’ van het ministerie van Defensie in Suriname in samenwerking met Bureau Eenheid, is officieel van start gegaan in het district Marowijne.

Op 5 oktober vond op VOJ Albina de launch van het landelijk project plaats.

Tot en met vrijdag 8 oktober voeren verschillende veiligheidsdiensten en medische instanties diverse activiteiten uit in het district op het gebied van veiligheid, medische voorlichting en samenwerking. Het doel is om de samenwerking met de samenleving en tussen de veiligheidsdiensten onderling te vergroten.

Plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen zei bij de lancering dat de operatie uit drie delen bestaat te weten: een civieltechnische; een medische; en een scenario van de veiligheidsdiensten.

Het Nationaal Leger wil met de acties meer zichtbaar zijn binnen de samenleving en de ontwikkeling van de gemeenschappen in de verschillende districten blijvend ondersteunen.

“We hebben de capaciteiten om veiligheid te garanderen, maar we hebben ook de capaciteit om de ontwikkeling te bewerkstelligen en daarom staan we hier. We kunnen niet aan de kantlijn blijven staan toekijken dat zaken zo blijven. Door inzet van onze capaciteiten, zoals de civieltechnische, zien we dat we ook de ontwikkeling kunnen instigeren”, zegt , luitenant-kolonel Kioe A Sen.

In Albina worden de toilettengroepen van het Voortgezet Onderwijs Junioren en ook het Gewoon Lager Onderwijs gerenoveerd door het Nationaal Leger. De gemeenschap aldaar krijgt medische voorlichting van het medisch team. Er zal voorlichting over de coronapandemie en het vaccinatie gebeuren aan de bewoners worden verschaft.

Donderdag mogen de mensen zich laten vaccineren. Kioe A Sen riep de totale gemeenschap op om massaal te komen vaccineren.

Aan het eind van het traject zullen de veiligheidsdiensten een scenario uitvoeren dat meer als oefening zal gelden voor de diensten om te weten hoe in te spelen op een crisissituatie.

Districtssecretaris van Marowijne Noord-oost, Patrick van Genderen, die de districtscommissaris van Marowijne vertegenwoordigde, zei dat de dc dit project toejuicht.

“Na voltooiing van dit project zal er een belangrijke stap gezet worden naar een versnelde en duurzaam proces voor het ontwikkelen van het district Marowijne. Er moet een bewustwordingsproces opgang gebracht worden voor de samenleving om het samen te doen. Samen moeten wij de noden en problemen helpen oplossen in het bestuursressort Albina, met name de coronapandemie en zeker ook het veiligheidsaspect”, aldus Van Genderen.

Soulamy Laurens, directeur van Bureau Eenheid bedankte alle partners die gewerkt hebben aan de voorbereiding van het project en riep de samenleving op te participeren.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER