fbpx

Operatie 'Drin Dresi wakti siki' overgedragen aan Juspol

GFC NIEUWS- De landelijke operatie ‘Drin Dresi Wakti Siki’ is formeel door de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), kolonel Danielle Veira, aan de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi overgedragen.
Het Ministerie van Justitie en Politie heeft vanaf dinsdag 1 september de algehele coördinatie van dit project overgenomen.
De operatie met de bedoeling om Covid -19 buiten de grenzen van Suriname te houden, is in april van start gegaan. Het project zal op basis van de grondwettelijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de interne veiligheid door het Korps Politie Suriname (KPS) worden geleid. Dat deel van de s’ landsgrenzen berust bij het Ministerie van Defensie. Het Directoraat Nationale Veiligheid zal in de tussentijd de ervaring met de politie delen, zodat de uitvoering steeds verbeterd wordt.
Er zal worden nagegaan als de controleposten die eerder werden gehanteerd, gehandhaafd blijven. De controle posten zijn neergezet om de uitwijkposten te kunnen beheersen en persoonsbewegingen te traceren. Alle relevante actoren zullen betrokken worden om de voortgang van de operatie aan te scherpen.
Directeur Veira heeft tijdens de overdracht gepleit voor een betere relatie tussen beide ministeries Defensie en Juspol. Verder ziet zij graag dat de aanpak van de operatie gedecentraliseerd wordt.
Volgens Justitieminister Amoksi gaat het om een goede aanpak van zaken en er zal sowieso gebruikt worden gemaakt van de expertise van de kolonel en het team dat eerder met het bijl hadden gehaakt.

BEKIJK OOK
ABOP erkent bijzondere rechten Inheemsen en Javanen vanwege achtergestelde posities