Opening productie- en trainingsstation B4 Management & advies met ondersteuning IFS-project

Met de overheidsinvestering, dat via het Pilot Project Innovation for Firms in Suriname (IFS-Project) loopt en uitgevoerd wordt door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), heeft het innovatief agro-productie bedrijf B4 Management & Advies donderdag haar productie- en trainingsstation officieel geopend in het district Wanica.

Revinh Ramnandanlall, directeur van dit bedrijf, die zeer verheugd was met de grote belangstelling voor de opening van zijn station, gaf reeds aan het begin van zijn toespraak het belang van samenwerking aan.

“Alone is not a multiplier for succes,” is dan ook de filosofie waarmee Ramnandanlall zijn bedrijf “B4 Management & advies” 8 jaren terug startte.

Met het neerzetten van “B4 Agro en Food Systems” een nieuw label van zijn bedrijf, richt Ramnandanlall zich samen met zijn team volledig op Hydroponics telen zonder pomp. Na enkele innovaties heeft B4 Agro de afgelopen 4 jaar meer dan 95 projecten uitgevoerd in Suriname en Frans Guyana.

Minister Stephen Tsang van HI&T benadrukte in zijn openingstoespraak dat deze miniproductie en teststation zal zorgen voor de verhoging van de productie en het ondersteunen van outgrowers middels training en opzetten van minifarms om zo de product capaciteit van B4 Agro te vergoten voor de exportmarkt.

B4 agro in Suriname, is één van de vier projecten die in de eerste ronde van het IFS is goedgekeurd. De minister wees de aanwezigen er ook op dat met dit project er een verhoogde bijdrage aan de ontwikkeling van hun directe omgeving en tegelijkertijd aan de nationale economie zal plaatsvinden.

Resultaten

Vermeldenswaard is, dat de totale investering vanuit het IFS pilot project ruim US Dollars 89,300 bedraagt. De geprojecteerde resultaten van de “B4 Startup Outgrower Farmers” zijn onder andere, dat de productie opbrengsten van B4 Agro over 4 jaren ongeveer US Dollar 250.000 zullen zijn met 60 geprojecteerde arbeidsplaatsen aan de ene kant.

Aan de andere kant zijn de verkoopopbrengsten voor de outgrowers over 4 jaren geprojecteerd voor bijkans US Dollars 800.000. De geprojecteerde werkgelegenheid voor de outgrowers over 4 jaren is 300 arbeidsplaatsen waarvan 200 vrouwen en 100 mannen.

De HI&T-minister haalde vervolgens aan, dat het ministerie van HI&T een Public Investment doet voor het opzetten van Trainings- en demonstratie faciliteiten; kwekerij- en testfaciliteiten; opslag- en verpakkingsfaciliteiten instellen en een Grant Incentives voor 30 Out-growers.

De verwachting is, dat hierdoor voldaan kan worden aan de vraag en kwaliteitseisen van exportmarkten. Het bijzondere van dit project is dat een deel van de overheidsinvestering rechtstreeks terecht komt bij kleine ondernemers voor verhoging van hun productie en inkomsten. Hierdoor kunnen zij hun financiële onafhankelijkheid versterken.

De zogenaamde Return on Investment, anders gezegd het terugverdienen van deze overheidsinvestering zal bereikt worden met toename van economische activiteiten, toename van ondernemerschap en werkgelegenheid in deze sector, belastingen die ondernemers en medewerkers zullen afdragen aan de staat en een bijdrage aan diversificatie van de economie door ontwikkeling van een niet-mineralensector.

Minister Tsang gaf tot slot met trots aan, dat “B4 Startup Outgrower Farmers” bewezen heeft dat resultaatgerichte samenwerking haalbaar is, dus dat gezamenlijk voorzien kan worden in een gemeenschappelijke behoefte.