fbpx

Opening kantoor Sozavo Basiszorg onder Centrale Markt

GFC NIEUWS- De afdeling Basiszorg van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft deze week een vestiging onder de Centrale Markt in gebruik genomen.

De opening is verricht door de ministers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, André Misiekaba en Antoine Elias van Volksgezondheid.

De dienst is er voor de groep tussen 17 en 59 jaar, die om verschillende redenen niet in staat is om te voorzien in een eigen ziektekostenverzekering.

Minister Misiekaba benadrukt dat alleen personen die niet instaat zijn een verzekering te betalen een aanvraag mogen doen. De regering heeft besloten om de screeningsprocedure (3-6 weken) die bestaat uit gesprekken met de aanvrager en huisonderzoeken niet meer voor, maar na het verstrekken van de verzekeringspas in te zetten.

“Iemand die ziek is, kan niet wachten”, aldus Misiekaba. Indien na onderzoek blijkt dat de aanvrager onrechtmatig gebruikmaakt van een BAZO kaart, zal de overheid alle kosten op de aanvrager verhalen.

Minister Elias zegt dat met het openen van dit loket de regering tracht de diensten dichterbij het volk te brengen. Het openen van zo een unit in het centrum van de markt (de vishal) zal volgens Marktmeester John Lecton een spinoff effect teweegbrengen.

De aanvrager zal bij een bezoek aan de unit mogelijk ook meteen inkopen onder de markt doen.

Districtscommissaris Mike Nerkust wees erop dat de markt vele ontwikkelingen doormaakt en dat de ingebruikname van deze unit nogeens een mijlpaal is.

Nerkust hoopt dat overige dienstverleners het initiatief nemen om de nog openstaande units in gebruik te nemen.

Overige berichten