fbpx

Openbare Werken verwijdert illegale bouwwerken op bermen

GFC NIEUWS- De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het ministerie van Openbare Werken (OW) laat optekenen dat er vaak klachten bij haar worden gedeponeerd over bouwwerken die zonder een vergunning of toestemming van de districtscommissaris op de bermen in elkaar worden gezet.
Buurtbewoners hebben meerdere malen aan de bel getrokken, vanwege de overlast die zij ondervinden. In opdracht van afdeling Bouw- en Woningtoezicht zijn onlangs enkele bouwsels door OW zelf verwijderd.
Volgens Tady Amattaram, hoofd afdeling Bouw- en Woningtoezicht, gaat de afdeling meteen in op klachten die binnenkomen met betrekking tot het onwettig bouwen op de bermen langs openbare wegen. Zo is een groentestand op de berm langs de Marowijnestraat, hoek Floralaan te Zorg en Hoop op donderdag 6 augustus verwijderd. Het bouwwerk was al compleet opgezet, waarna betrokkene overging tot het verkopen van groenten en fruit.
De persoon weigerde te reageren op de oproepen van het ministerie en was ook niet in het bezit van een vergunning of enige toestemming van de districtscommissaris. Vervolgens is de persoon officieel aangemaand door de directeur van de afdeling het bouwsel zelf te slopen. De verantwoordelijke liet na dat te doen, waarna het ministerie besloot om de verkooptent zelf te slopen. De geruststelling bij de buurtbewoners was duidelijk merkbaar.
Op 11 augustus is door de afdeling een in aanbouw zijnde pand langs de Nieuwe Highway gesloopt. In dit geval begon het bij een aanklacht door het bestuur van plantage Hanover, waarbij een bouwwerk langs deze snelweg werd waargenomen.
Districtscommissaris Armand Jurel van Para geeft aan dat hij na de binnengekomen melding de civieltechnische dienst van zijn commissariaat aan het werk heeft gezet door de situatie op de desbetreffende locatie te inspecteren.
Na de beelden te hebben gezien en een onderzoek te hebben verricht, bleek dat een lid van het plantagebestuur de opdrachtgever is geweest van het bouwwerk. De betrokkene bezit niet over een vergunning voor het bouwwerk. Na een oproeping en een uitgebreid onderhoud is betrokkene schriftelijk aangezegd het bouwsel af te breken, maar de arbeiders bleken daartoe niet in staat te zijn. Na afstemming met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht is besloten de betonnen constructie zelf af te breken. De reeds aangeleverde, nog te gebruiken bouwmaterialen zijn ondertussen ook afgevoerd.
Langs de Vier Kinderenweg, een zijstraat van de Indira Gandhiweg, is er ook een bouwwerk van de berm verwijderd dat wellicht bedoeld was voor een Car Wash. De verantwoordelijke kon ook geen wettige documenten overleggen. Overlast en ontevredenheid bij de buurtbewoners was ook hier aan de orde. Na verscheidene waarschuwingen moest de afdeling ingrijpen door de tent zelf te slopen. Onkosten gemaakt door de afdeling zullen door de Dienst Directe Belastingen worden verhaald op de betrokkene.
“De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het ministerie van OW is de enige instantie die een vergunning kan verlenen voor een eventuele bouwwerk aan een bestaande pand langs de openbare weg. Momenteel worden er geen nieuwe bouwvergunningen uitgegeven om op de bermen te bouwen. Voor meer informatie moet contact worden opgenomen met de afdeling,” aldus Amattaram.

BEKIJK OOK
Schoolmediatheken besteden aandacht aan drugspreventie