Openbare Werken rehabiliteert weg naar Pikin Poika

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) is bezig om de weg naar Pikin Poika te rehabiliteren.
De dorpsbewoners hebben het ministerie benaderd om ook de dichtbegroeide wegen in het dorp aan te pakken, waaraan gehoor is gegeven. Vooral de weg naar de kreek waar water wordt gehaald en waar de bewoners dagelijks gebruik van moeten maken, was onbegaanbaar.
De staatsbus en de schoolbus konden vanwege de onbegaanbare wegen niet meer naar binnenrijden. De kapitein van het dorp is echter niet content met de activiteiten, omdat zij hieromtrent niet benaderd zou zijn en het materieel onder meer dwars door een begraafplaats is gereden.
De dorpelingen daarentegen zijn juist ingenomen met de werkzaamheden. Esseline Lashley, een van de ouderen uit het dorp, zegt dat de weg zeer belangrijk is. Ze legt uit dat schoolgaanden van Pikin Poika en Suricom park door de schoolbus worden opgehaald, terwijl anderen dagelijks gebruik maken van de staatsbus. In deze speelt de weg dan ook een zeer belangrijke rol.
Dat de werkzaamheden de goedkeuring van de kapitein niet dragen, kan er bij Lashley niet in. Dezelfde mening zijn andere dorpelingen toegedaan. Volgens Safier Joeroeja is de aanpak van belang voor het hele dorp. Ze wijst op transport van en naar Pikin Poika.
Joeroeja nam het initiatief de minister van Openbare Werken, Transport & Communicatie te benaderen en zocht ondersteuning bij anderen. Volgens haar is er meerdere malen bij de kapitein aangeklopt, echter zonder succes.
Cheyenne Williams en Nathasia Joghi spreken van een goede ontwikkeling voor het dorp. Ze zijn van mening dat er geen sprake zou zijn van ontevredenheid onder de dorpelingen, indien de weg regelmatig werd onderhouden.

Overige berichten