fbpx

Openbare werken ordent parkeergelegenheid voor personeel en bezoekers

GFC NIEUWS- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) stelt dat de parkeerdruk op het terrein van het ministerie blijft toenemen.

Dagelijks komen bezoekers langs die veilig willen parkeren. Derhalve is besloten speciaal voor hen parkeergelegenheden buiten het terrein te introduceren. Bezoekers die graag binnen wensen te parkeren zullen, indien vrije parkeerruimte op het terrein beschikbaar is, in de gelegenheid worden gesteld om betaald te parkeren.

De OW-minister gaf desgevraagd aan dat hij tijdens zijn rondleiding voornamelijk is geconfronteerd met de parkeerproblematiek. Personeelsleden gaven aan niet op het terrein te kunnen parkeren, vanwege een overvolle parkeerplaats.

De parkeerplaats op het terrein zal voortaan in eerste instantie bestemd zijn voor het personeel. Indien nog parkeerplekken vrijstaan zullen die door middel van een betaald parkeersysteem mogelijk worden gemaakt voor bezoekers.

Thans wordt hard gewerkt aan het opvoeren van de beveiliging op de parkeerplaats binnen. Het ministerie is van
mening dat er geschikte parkeergelegenheid moet worden gecreëerd voor meer dan honderd voertuigen, voorzien van aanwijzingsborden. De oversteekplaats is onlangs aangepast, aangezien er rekening wordt gehouden met scholieren die ter plekke uitstappen, langslopen of oversteken.

De OW-minister voerde daaropvolgend aan dat personeelsleden in dienst van dit ministerie, zullen beschikken over een bewijs of werkpasje. Dienstvoertuigen met gele kentekenplaten zullen worden voorzien van een blauwe kentekenplaat, om beter herkenbaar te blijven. Dit systeem is van essentieel belang om een onderscheid te kunnen maken bij de wacht die de ordehandhaving onder controle zal moeten houden.

BEKIJK OOK
Massaal vertrek van Surinamers naar bloeiend Guyana niet uitgesloten

Hulpbehoevende bezoekers (invaliden) worden vrijgesteld van deze regeling en krijgen speciale faciliteiten door onder andere vlakbij de ingang te mogen parkeren.

“Defecte voertuigen en oude machines worden van het terrein verwijderd en in de openbare verkoop aangeboden, zodat er meer ruimte vrijkomt voor de bezoekers die binnen willen parkeren”.

Naraindath Sitaram, Hoofd afdeling Wegen, Sectie Paramaribo, laat optekenen dat hij de opdracht uitvoert welke door de leiding is gegeven en bedoeld is om de ruimte te fatsoeneren en het parkeren te ordenen. Dit plan kwam respectievelijk van zowel de directeur als de onderdirecteur van het ministerie. Hij geeft aan dat er voorheen slordig en klakkeloos werd geparkeerd.

De parkeergelegenheid aan de buitenkant bestaat uit 3 delen. De werkzaamheden zijn in eigen beheer binnen 3 weken uitgevoerd. Het derde deel wordt spoedig aangepakt, afgerond en bruikbaar gesteld voor de bezoekende parkeerders.

De zijde langs de dr. Ingenieur H.S. Adhinstraat komt ook aan de beurt. Die zal bestemd zijn voor de bezoekers van de Vreemdelingendienst, die ook op hetzelfde terrein is gehuisvest.