Openbaar Vervoer verhoogt controles

De afdeling Openbaar Vervoer (OV) van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) is gestart met een verhoogde buscontrole te Hanna’s Lust.

Deze controles, die op donderdag 28 februari zijn gestart, worden onder leiding van Clifton Amoida, waarnemend onderdirecteur Transport uitgevoerd.

Dit project is een pilotproject. Volgens Amoida krijgt het ministerie al geruime tijd klachten vanuit de gemeenschap van Hanna’s Lust, dat sommige buschauffeurs zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. De bussen rijden niet optimaal en de chauffeurs rijden hun route niet af.

Anderen verrichten extra-diensten buiten de vergunningsvoorwaarden, zoals het vervoeren van schoolkinderen. De bewoners van het nieuw- Hanna’s Lust woningbouwproject moeten vaak kilometers afleggen om een bus te pakken of taxi betalen om hun bestemming te bereiken.

Uiteindelijk worden de bewoners de dupe van het rijgedrag van de buschauffeurs. Vermeldenswaard is dat de afdeling Transport en Communicatie al geruime tijd bezig is met het ordenen van dit traject.

Amoida geeft verder aan dat dit probleem ook bij andere trajecten voorkomt zoals Sunnypoint. Het ministerie, met name het directoraat Transport en Communicatie, heeft als taak ervoor te zorgen dat de gemeenschap voorzien wordt van veilig en betrouwbaar vervoer.

Alvorens OV met de actie is gestart, zijn alle vergunningshouders van het traject Hanna’s Lust op de hoogte gesteld. Hij zegt dat de afspraken vooraf zijn gemaakt.

Veertien van de vierentwintig vergunningshouders hebben zich aangemeld bij het vertrekpunt. Er is afgesproken conform de vergunningsvoorwaarden om 04.30 uur te starten.

Met de chauffeurs is afgestemd om tijdens spitsuur, om de vijf of tien minuten te vertrekken vanuit het aangegeven vertrekpunt. Daarnaast zijn er extra controles uitgevoerd om te kijken als ze over geldige bescheiden beschikken.

Het is gebleken dat sommige van deze chauffeurs geen chauffeurskaart hebben. Bij deze gevallen zijn de vergunningen terstond ingevorderd. Sommige chauffeurs zijn om 09.00 uur gestart met rijden. Men houdt zich gewoon niet aan de vergunningsvoorwaarden.”

Gracia Stap, buurtbewoner van nieuw- Hanna’s Lust woningbouwproject is blij met de ontwikkeling. Ze heeft aangegeven dat sommige buschauffeurs roekeloos rijden, doordat zij zich haasten om passagiers op te halen vooral tijdens spitsuur.

Ze merkt ook op dat passagiers vaak een andere bus moeten pakken, omdat ze halverwege worden afgezet. Soms moeten ze bij Menckendam, op de hoek van Ramgoelamweg of bij de rotonde van Latour uitstappen. Dit gebeurt tijdens spitsuur.

Het ministerie zal de vergunninghouders die zich niet houden aan de regels ter verantwoording oproepen. Sancties zullen waar nodig niet uitblijven. Na Hanna’s Lust zullen er meerdere trajecten volgen.

Het ministerie wil namelijk met deze actie de betrouwbaarheid bij de gemeenschap terugbrengen, zodat de gemeenschap op het openbaar ervoer kan rekenen.

Overige berichten