fbpx

Openbaar Groen ruimt illegale vuilstortplaatsen op

Om de binnenstad milieuvriendelijk te maken is de afdeling Openbaar Groen en de afdeling Vuilophaal van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWC&T), drukdoende illegale vuilstortplaatsen op te schonen. B

ij deze schoonmaakwerkzaamheden wordt het ministerie ondersteund door het districtscommissariaat Noordoost en het ministerie van Justitie en Politie waarbij gedetineerden ook worden ingezet.

Het project welke wordt uitgevoerd in het kader van een schoon Suriname en om het milieubewustzijn aan te wakkeren bij de gemeenschap, is reeds enkele weken gestart. Volgens Sherida Monkou, waarnemend hoofd straatonderhoud van de dienst Openbaar Groen, wordt er alles aan gedaan om de binnenstad voor de feestdagen schoon te krijgen.

OOK INTERESSANT
17 migranten bekneld in treinwagon, 2 doden

Afgelopen vrijdag is een leegstaand perceel op de hoek van de timmermanstraat en de illegale vuilstortplaats in de bocht van de Ladesmanstraat naar de Dr. Sopie Redmondstraat schoongemaakt, waarna er planten zijn geplaatst voor de verfraaiing van de omgeving.

Zij geeft verder aan dat er ook een groep is die de bomen aan de Jodebreestraat elke zondagmorgen snoeien eveneens in het kader van een schoon Suriname.

De eerstvolgende plekken die aangepakt zullen worden zijn onder andere het leegstaand perceel op de hoek van de Fred Derby – en de Hogestraat, de Kleine Combéweg en de illegale vuilstortplaatsen aan de Zwartenhovenbrugstraat.(GFC)